Lutf - Allahova dobrota i pomoć

 

Ne može se pohvaliti onaj koji ne pomaže i ne čini dobro, i pored toga što je to u stanju. U stvari, to je protivno vrlini. Prema tome, Allah, dž.š., je u stanju učiniti dobro Svojim stvorenjima, a pošto Njemu ne može biti pripisana loša osobina, zaključujemo da će od Allaha, dž.š. mora dolaziti samo dobrota i pomoć.

 

Šta podrazumijevamo pod “Allahovom dobrotom i pomoći”? To je ono čime On Svojim stvorenjima pomaže u duhovnom razvoju, izgradnji lijepog karaktera i vrline, tj pomaže im na putu ka Sebi. Allah, dž., nam je naredio da budemo pravedni, ali je On prema nama više nego pravedan - On nam pomaže i milostiv je prema nama.

 

Danas neki odbijaju vjerovati da se od Allaha može očekivati samo dobro i pomoć. Neki čak vjeruju da se Allah, dž.š. ne mora pridržavati principa pravde, i da je u stanju, ako želi, da vjernika pošalje u džehennem, a nevjernika u džennet!?

 

Pomoć je ponekad pružena i onima koji nemaju namjeru biti poslušni Allahu, ne zato da bi se okoristili njome, nego da se ne bi izgovarali ovim riječima: “da mi je bilo pomognuto i pokazano bio bih poslušan Allahov rob.”

 

 

Primjeri lutfa

 

 

Kako smo ranije rekli, razlog našeg stvaranja je da postignemo vrline i duhovno se uzdignemo da bi se približili našem Stvoritelju. Ali, kako ćemo znati šta je vrlina a šta loša osobina? U mnogim stvarima i situacijama ljudski razum je zasta sposoban razlikovati dobro od zla. Ali, možemo li očekivati od svakoga da uvijek sluša glas razuma? Mnogo puta želja ili ljutnja nadjača ovaj glas. Koliko puta se daje prednost trenutnoj koristi, a po cijenu gubljenja Božije naklonosti?

 

Allah, dž., nije ostavio čovjeka bez pomoći, niti ga napustio u borbi protiv zlih težnji. Naprotiv, dao nam je uputstva, propisao nam pravila i zakone i poslao ih po Svojim poslanicima da nam ih objasne, a preko Imama osigurao njihovu nepromjenjivost. Nije stao samo na ovome, nego je odredio Dan kada će svi ljudi biti sakupljeni da odgovaraju za svoja djela i vjerovanja. On nas je u  našu korist obavijestio o Sudnjem danu, obećao nagradu i zaprijetio kaznom. Ove vijesti pomažu ljudima da se pridržavaju propisa i drže zakona koje su donosili Božiji poslanici. Tako je i šeriat Allahova pomoć koja nam služi da lakše ostvarimo životne ciljeve.

 

Čovjek je takav da mu i mali propis, koji ga obavezuje na pridržavanje, pretstavlja teškoću. Međutim, istina je da bezakonje stvarno donosi nesreću i patnju. Šeriatski propisi zahtijevaju daleko manje od onoga što je čovjek u stanju učiniti. U časnom Kur’anu se kaže:

“Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.” (K.2:286)

 

Imam Džafer Sadik kaže: “Allah nije naredio čovjeku ništa što ne može uraditi. …Naredio mu je da klanja pet puta dnevno, posti mjesec dana, plaća pet dirhama na svakih dvjesto i ide na hadž jednom u životu, a za sve ovo on ima snage i sposobnosti i više nego treba.”

 

Cilj propisa je da nam olakšaju život a ne otežaju, kako i Allah, dž,š.., o tome kaže:

“Allah, dž.š., želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate.” (K.2:185)