Dova nudba - Molitva tužnog vjernika

 

Molitva tužnog vjernika

Njeno čitanje se naročito preporučuje svakog petka[1]. Ona se uči i za ramazanski i kurbanski bajram, i to poslije sabah namaza, prije nego nastupi vrijeme za bajram namaz. To je dova vjernika koji čekaju povratak imama Mehdija, a.s..

 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

- I -

Hvaljen neka je Allah, Gospodar Svjetova. Neka je Njegov slavat i selam na našeg gospodara[2]Muhammeda, Poslanika Njegova i na njegov Ehlulbejt. Allahumme! (Bože!) Hvaljen Ti si za ono što prođe vezano za Tvoje evlije, koje si odabrao za Sebe i Svoju vjeru (ed-din); za koje Si izabrao blagostanje Svoje trajno, koje ne prestaje niti se imalo smanjuje; koje Si obavezao da se uzdrže od visokih položaja Dunjaluka ovoga niskog, od njegovih ukrasa i ljepote varave. Pa se i oni na to Tebi obavezaše, a Ti si znao za njihovo ispunjenje, pa si ih prihvatio, dopustio im da Ti se približe, učinio da Te se sjećaju sjećanjem što uzvisuje i da te hvale za prednosti očigledne. Spustio si na njih (na poslanike) Svoje meleke,odlikovao ih Svojom objavom, pomogao ih Svojim znanjem, učinio ih (ljudima) prilazom Sebi i načinom izazivanja Tvog zadovoljstva i zadobivanja Tvog priznanja.

 

- II -

Tako si jednog od njih naselio u Džennetu Svome sve do roka određenog kada si ga izveo iz njega (poslanik Adem, a.s.)

Jednog si nosio na lađi svojoj i time, Svojommilošću spasio njega i one koji su vjerovali snjim od uništenja sigurnog (poslanik Nuh, a.s.).

Jednog si uzeo sebi za prijatelja voljenog i on te pitao za iskren jezik među zadnjim generacijama, što mu ispuni i učini tu stvar (ljudima) značajnom (poslanik Ibrahim, a.s.).

Jednom si govorio glasom iz drveta i učinio mu brata pomoćnika i zamjenika (poslanik Musa,a.s.).

Za jednog si učinio da se rodi bez oca i dao mu neoborive dokaze i pomogao ga el-kudus ruhom (svetim duhom) (poslanik Isa, a.s.).

 

Svakom od njih si propisao šeriat (propise), svakome učinio njegov put jasnim i za svakogizabrao nasljednike, predane ljude koji su dolazili jedan za drugim s vremena na vrijeme zaodržavanje Tvoje vjere i kao dokaze Tvojimrobovima, da ne bi istina (el-hak) bila pomjerena sa svog mjesta i da ne bi laž (el-batil) ovladalasvojim sljedbenicima; i da niko ne može reći: zašto nam nisi poslao vjerovjesnika (poslanika)da nas opomene i (zašto nam nisi) postavio putokaze da se njima vodimo i da pravilno slijedimo ajete Tvoje, prije nego budemo poniženi i upropašteni. (v. Kur'an 28:47, 16:16)

 

- III -

Tako je bilo sve dok nisi priveo tu stvar (poslanstvo) Svojim miljenikom, plemenitim i istaknutim Muhammedom, s.a.v., koji je bio baš onakav kakvog Si ga i odabrao: gospodar svih koje si stvorio, najbolji od svih onih koje Si za Sebe izabrao, najdostojniji od svih koje Si izdvojio, najplemenitiji od svih koje Si unaprijedio. Dao si mu prednost nad ostalim poslanicima i poslao ga objema skupinama robova Tvojih (ljudima i džinima); uputio ga na istok i zapad (poslao ga cijelom svijetu); učinio mu pokornim Buraka i uzdigao ga (da mu pokažeš) u svoja Nebesa (Poslanikov miradž); i dao mu znanje o onome što je bilo i onome što će biti sve do kraja svijeta ovog; pomogao si ga strahom (v.K.8:12) i okružio ga Džibrailom, Mikailom i drugim melecima istaknutim (v.K.41:30, 3:125); obećao mu da će njegova vjera (islam) nadvladati (uzvisiti) sve druge vjere pa makar se to i ne sviđalo mušricima. (v.K.61:9)

 

- IV -

To je bilo nakon što si ga smjestio u rodu čestitom i odredio za njega i za njih Prvu kuću (Ka'bu) sagrađenu ljudima, onu u Bekki (Mekki), koja je (Allahov) dar i uputstvo narodima. U njoj su znamenja očevidna: mjesto na kome je stajao Ibrahim. I onaj koji uđe u nju je bezbjedan. (v. Kur'an 3:96,97) I Ti si rekao: "Zaista, Allah želi da odstrani od vas svaku nečistoću (grijeha), o Ehlulbejt (porodico Poslanikova), i da vas potpuno pročisti." (v.Kur'an 33:33) Pa si onda odredio u Svojoj knjizi ljubav prema njima nagradu Muhammedu, s.a.v., kada Si rekao: "Reci: Ne tražim od vas nadoknade nikakve osim ljubavi za (moje) bližnje." (v.Kur'an 42:23) i o tome si još rekao: "Reci (Muhammede): Ono što tražim kao nadoknadu (za sebe) je (u stvari) za vas. Mene će Allah nagraditi." (v.Kur'an 34:47) i još: "Ono što tražim kao nadoknadu (za sebe) je (u stvari) za onoga koji želi da se drži puta koji vodi njegovu Gospodaru." (Kur'an 25:57) I zaista su bili put ka Tebi i staza ka Tvome zadovoljstvu i priznanju.

 

- V -

I kada se njegovi dani privedoše kraju, postavi svog bliskog saradnika, pomoćnika i prijatelja za vodiča (poslije njega), Alija ibn Ebi Taliba, salavatuke 'alejhima ve alihima[3], da (po Tvojoj knjizi i njegovom sunnetu) upućuje, jer kako je on opominjao, a svaki narod je imao onoga koji ga je (poslije Poslanika) upućivao. (v. Kur'an 13:7) pa (Poslanik) reče pred skupinom velikom: "Onome kome sam ja gospodar bio, sada mu je gospodar Ali. Bože, budi prijatelj njegovom prijatelju, a neprijatelj njegovom neprijatelju. Pomozi onoga ko pomogne njega, a napusti onoga ko napusti njega." i još (Poslanik) reče: "Onome kome sam ja bio poslanik, Ali mu je emir (vođa)." i (Poslanik) reče: "Ja i Ali potičemo iz jednog korjena, dok su drugi ljudi porijekla različita." i (Poslanik) mu dodijeli mjesto koje je imao (poslanik) Harun u odnosu na (poslanika) Musaa rekavši mu: "Ti si meni kao što je Harun bio Musau, samo što poslije mene neće više biti (od Allaha) poslanika." i njemu za drugu dade kćerku svoju (Fatimu), najbolju na svijetu ženu, i dozvoli mu ulazak u svoj mesdžid (džamiju) kada naredi da se zatvore sva druga vrata osim njegovih[4]. Onda položi u njega znanje svoje i mudrost svoju i reče: "Ja sam grad znanja a Ali je ulaz u njega. Onaj ko želi ući u grad znanja i mudrosti neka uđe kroz vrata njegova." i onda je (Poslanik) rekao: "Ti si mi brat, moj opunomoćenik i moj nasljednik; tvoje tijelo je moje tijelo, tvoja krv je moja krv; mir s tobom  je mir samnom, rat s tobom je rat samnom; iman (vjera) se sjedinila s tobom i teče u tvojoj krvi kao što se sjedinila samnom i kao što teče u mojoj krvi; ti ćeš sutra biti moj pomoćnik na Izvoru; tebi prepuštam da isplatiš moj dug i izvršiš ono što sam obećao drugima; tvoji sljedbenici (na arapskom šije) će biti na osvjetljenim uzvisinama, čistih lica, oko mene; oni će biti moje prve komšije u Džennetu; i da nije tebe, o Ali, za vjernike (mu'mine) se ne bi znalo poslije mene.

 

- VI -

I, zaista je bio poslije njega uputa iz zablude, svjetlost protiv sljepila, čvrsto Allahovo uže, i Pravi put (es-siratul mustakim). Nije postojao niko bliži od njega u srodstvu sa Poslanikom, s.a.v., niti neko ko bi ga pretekao u vjeri, ili bio bolji u nekoj vrlini. Slijedio je Poslanikov, s.a.v., primjer riječju i djelom, prateći ga u stopu svaku. Borio se za kur'ansko tumačenje i u tome ga nije mogla pomesti ni kritika stroga. Pri tome se sukobljavao sa Arapima uglednim i od glasa. Tada bi padale glave heroja njihovih najvećih a repove bi podvijali od (ljudi) vukovi njihovi. Tako, na Bedru, Kajberu i drugim bitkama, srca im zlobom napunio i mržnju njihovu protiv sebe izazvao. U njima se učvrsti neprijateljstvo prema njemu pa čekaše priliku za osvetu. Tako njegovu sablju kušaše en-nakisin (prekršitelji zakletve) i el-kasitin (protivnici istine) i el-marikin (otpadnici od vjere). A kada mu bi određeno da umre, mučki ga ubi

najgori te generacije[5], koji dođe poslije najgorih prošlih generacija. Nije se poslušala Poslanikova, s.a.v., naredba o vođama muslimana, a oni su dolazili i odlazili jedan za drugim. Ummet ju je uporno odbijao, kao da im je bila mrska ili odvratna; kao da su se bili udružili na prekidanju veza sa Poslanikovim rodom i rastjerivanju njegove djece[6]. Osim malo onih koji ispuniše obećanje i predaše se očuvanjuistine o njima. Neke od njih ubiše, neke zatvoriše, a neke protjeraše. I desi im se ono što sudbina htjede, što će im na kraju Allah najbolje nadoknaditi i nagradu dati. Jer, kako je Zemlja Allahova, On jedaje u nasljeđe kome On hoće od robova svojih, a dobro na kraju pripada onima koji se budu Allaha bojali. (v. Kur'an 7:128) i neka je hvaljen Gospodar naš, obećanje Gospodara našeg će se sigurno ispuniti. (v.Kur'an 7:108) i Allah nikad nije prekršio obećanje svoje. (v. Kur'an 3:9, 13:31, 39:20)

 

 

- VII -

A sada, za najbolje iz kuće Muhammedove i djece Alijeve, sallallahu 'alejhima ve alihima,

neka plaču plačni, neka žale žalosni. Za ljudima takvim neka teku suze, nek' se puste uzdasi, nek' se u ljutnji vikne, nek' se oni traže, zbog njih nek' se prigovori. Gdje je Hasan!? Gdje je Husejn!? Gdje su Husejna sinovi!? Svaki samo dobro činio, u istinu zaljubljen bio. Gdje su putevi pravi, gdje od najboljih izabrani!? Gdje su sunca sjajna, gdje mjeseci svijetli, gdje

zvijezde blistave!? Gdje su odlike vjere, znaci jasni i temelji znanja!? Gdje je bakijjetullah (ono što Allah ostavlja, Njegov čovjek među ljudima - imam Mehdi, el- Muntazar (čekani)), iz (Muhammedovog) potomstva upućenog, koji ne može Zemlji faliti.

 

Gdje je onaj kojeg je Allah pripremio da posječe korjene zla i nepravde!?

Gdje je onaj koji se čeka da ispravi nepravilosti i vrati one koji su zalutali!?

Gdje je onaj od kojeg se nada da će ukloniti nepravdu, nasilje i neprijateljstvo!?

Gdje je onaj kojeg Allah čuva za uspostavu zakona Svog i sunneta Poslanikovog!?

Gdje je onaj kojeg je Allah odabrao da povrati vjeru i šeriat u njihov oblik izvorni!?

Gdje je onaj od kojeg se očekuje da oživi Knjigu (Kur'an) i njene granice!?

Gdje je onaj koji će postaviti jasne znakove vjere za pristalice njezine!?

Gdje je onaj koji će uništiti moć i poljuljati odlučnost prekršitelja Allahovih zakona!?

Gdje je onaj koji će srušiti ono što su podigli munafici i mušrici!?

Gdje je onaj koji će upropastiti pristalice razuzdanosti, nepokornosti i pretjeranosti!?

Gdje je onaj koji će posjeći grane korupcije,razdora i zavedenosti!?  

Gdje je onaj koji će pokidati mreže laži i krivotvorenosti!?

Gdje je onaj koji će iskorjeniti protivnike istine, sljedbenike obmane i otpadnike od vjere!?

Gdje je onaj koji će uzdići i ojačati Allahove prijatelje i uniziti Njegove neprijatelje!?

Gdje je onaj koji će sakupiti ljude oko sebe na osnovu bogobojaznosti!?

Gdje je ulaz Allahov kroz koji Mu se jedino može prići!?

 

Gdje je strana Allahova ka kojoj se okreću Njegove evlije (prijatelji)!?

Gdje je onaj koji je veza između Nebesa i Zemlje!?

Gdje je onaj s kojim će osvanuti dan pobjede i koji će razviti zastavu upute!?

Gdje je onaj s kojim će se udružiti dobrota, pravda i poštenje i Allahovo odobrenje!?

Gdje je onaj koji prema ubicama (Allahovih) poslanika i djece poslanika neće imati milosti!?

Gdje je onaj koji će krv ubijenih na Kerbeli osvetiti!?

Gdje je onaj kojem Allah pomaže protiv otimača njegovog prava i protiv klevetnika!?

Gdje je onaj koji je unesrećen i potišten stanjem vjernika i islama i kome je uslišano kada moli!?

Gdje je onaj koji je u srcu svih stvorenih poštenih, čestitih, dobrih, ljubaznih, pobožnih i bogobojaznih!?

Gdje je sin poslanika Muhammeda, Mustafe!?

Gdje je sin Alija, Murtaze!?

Gdje je sin Hatidže, plemenite!?

Gdje je sin Fatime, veličanstvene!?

 

- VIII -

Svog oca i majku, život svoj bih dao za tebe. Znaj da ti želim sigurnost i zaštitu; eh, sine ljudi izvanrednih, Allahu bliskih!

Eh, sine roda visokog, kod Allaha uvaženog!

Eh, sine vodiča ispravnih, od Allaha upućenih!

Eh, sine najbolje vrste, od Allaha oplemenjene!

Eh, sine ljudi čuvenih po dobroti poznatih!

Eh, sine ljudi najboljih, od Allaha pročišćenih!

Eh, sine velikodušnih, od Allaha odabranih!

Eh, sine voljenih, kod Allaha omiljenih!

Eh, sine punih mjeseca svijetlih!

Eh, sine sunca sjajnih!

Eh, sine zvijezda padalica prodornih!

Eh, sine zvijezda treptavih, visoko uzdignutih!

Eh, sine staza širokih!

Eh, sine ljudi odlika očiglednih!

Eh, sine ljudi savršenog znanja u naukama različitim!

Eh, sine sunneta dobro poznatog i prihvaćenog!

Eh, sine vrlina vjekovima čuvanim i generacijama prenošenim!

Eh, sine mu'džiza (čuda) i danas prisutnih!

Eh, sine dokaza od mnogih potvrđenih!

Eh, sine Puta pravog (es-siratul-mustakim)!

Eh, sine vijesti velike (en-nebeil-mubin)!

Eh, sine onog koji je u Glavnoj knjizi cijenjen, na visoko mjesto podignut i mudrošću darovan! (v. Kur'an 43:4)

Eh, sine ajeta i dokaza neoborivih (el-ajati vel- bejjinat)!

Eh, sine dokaza očiglednih (ed-delailiz-zahirat)!

Eh, sine dokaza ubjedljivih, jasnih, blistavih (el- barahimatil-vadihatil-bahirat)!

Eh sine dokaza potkrijepljenih i dalekosežnih (el-hudžedžil-baligat)!

Eh sine dobra obilnog (en-ni'amis-sabigat)!

Eh sine ta-ha vel muhkamat!

Eh sine jasin vez-zarijat!

Eh sine turi vel-'adijat!

Eh sine onoga koji se približio i spustio blizu

koliko dva luka ili bliže (v. K.53:8-9), i primakao

Uzvišenom, Veličanstvenom!

 

 

 

- IX -

Da mi je znati gdje ti je krajnje odredište!? Koje mjesto ti je dosuđeno? koja zemlja, koje tlo će biti u stanju da te nosi? da li planina Radv ili neka druga, ili dolina Zi-tuva? Teško mi pada da vidim druge ljude a ne vidim tebe, niti čujem glasa o tebi ni tvog šapata. Eh da mi se tajno javiš, nikom ne bih rekao. Teško mi pada što si okružen nevoljama za koje ne znam tako da do tebe ne dolaze moji prigovori ni žalbe. A svoj život bih dao za tebe! Tebe je Allah zaklonio, ali te nije od nas odvojio. Život svoj bih dao za tebe! Ti si sada daleko, ali nas nisi napustio.

 

Život svoj bih dao za tebe! Tebe traži svaki vjernik (mu'min) i vjernica (mu'mina) i o tebi razmišlja i za tobom čezne. Život bih dao za tebe! Ti si položaja visokog koji se ne može dostići. Život bih dao za tebe! Ti si porijekla naročitog kojim se niko drugi ne može pohvaliti.

Život bih dao za tebe! U tebi je dobro s kojim se ne može ništa uporediti. Život bih dao za tebe! Tebe krase odlike kojim ništa nema jednako.

 

Dokle, gospodaru moj, o tebi neću ništa znati!? Dokle i kakvim riječima bih te više hvalio, koji tajni govor bih s tobom pokušao!? Teško bi mi bilo da mi neko drugi osim tebe odgovori ili mi se tajno javi. Teško bi mi bilo da samo plačem za tobom, a da su te drugi napustili ili  razočarali. Teško mi pada da se ovo dešava tebi a ne drugim ljudima.

 

Ima li neko da mi pomogne dalje plakati kada prestanem ili se umorim!? Ima li još neko usamljen i zabrinut kao i ja pa da se tješimo zajedno!? Ima li neko da ga u oči bode ovo što se dešava pa da se s njim saosjeća i moje oko!?

 

Ima li načina, sine Ahmedov, da se sretneš!? Da li ću dočekati dan, i još njegovo sutra bar, da budem u tvojoj blizini sretan i tvojom milošću darovan!? Kada ćemo stići na tvoje izvore vode pitke i ugasiti našu žeđ veliku? Kada ćemo piti vodu tvoju slatku, jer, zaista smo dugo žedni bili? Kada ćemo ti moći doći jutrima i večerima, i u tvoje lice gledati, radosni što si među nama? Kada ćemo te gledati kako razvijaš zastavu pobjede? Kada ćeš nas vidjeti kako se okupljamo oko tebe? Kada ćeš nas povesti i ispuniti Zemlju  pravdom i u činiti da neprijatelji okuse sramotu poraza i žestinu kazne; uništiti arogantne i poricatelje istine, iskorjeniti ohole i posjeći izdanke zlih i nepravednih; i mi ćemo  reći: el-hamdu lillahi rabbil-alemin (Hvalu Allahu, Gospodaru svjetova)

 

- X -

Allahumme! (Bože!) Samo Ti možeš otkloniti patnje i ovu nesreću velku. Tebe u pomoć zovem i kod tebe utočište tražim. Ti si Gospodar ahireta i dunjaluka ovog - pa priteci u pomoć, o Ti koji pomažeš onima koji u pomoć zovu, robu svome žalosnom i slabom i otkrij mu gospodara njegova. O moćni snage velike, njime mu dokini ovu muku golemu, i ispuni mu žarku želju njegovu i ugasi mu žeđ žestoku - o Ti koji si se na prijestolu Svome smjestio i kome nam se treba vratiti i poslije svega doći.

 

Allahumme! (Bože!) Mi smo tvoji robovi željni tog čovjeka Tebi bliskog. On će nas na Te opominjati i na Tvog poslanika podsjećati. Stvorio si ga nama za zaštitu i utočište, učvrstio ga nama za zaklon i oslonac, i učinio ga za mu'mine među nama imamom - pa prenesi mu od nas pozdrav i selam i time nam, Gospodaru, uvećaj čast i odlikovanje. Učini njegovo mjesto boravka u Džennetu našim mjestom i prebivalištem. Dovrši Svoj dar prema nama i pošalji ga pred nas i njime nas uvedi u Svoje džennetske bašče, u društvo šehida i drugih Tvojih robova odanih.

 

Allahumme! Neka je Tvoja milost Muhammedu i porodici Muhammedovoj! Podaj Svoju milost Muhammedu, djedu njegovom, Tvom Poslaniku, gospodaru starijem, i Aliju, ocu njegovom, gospodaru mlađem, i neni njegovoj, istinoljubivoj ženi velikoj, Fatimi, kćerci Muhammedovoj, i svim onim koje si odabrao od očeva njegovih vrlih. A na njega pošalji najbolje, najpotpunije,

najtrajnije, najbrojnije i najobilnije dobro, što Si ikad spustio na nekog od Svojih evlija i  najizabranijih Svojih stvorenja. Podari ga dobrom bezbrojnim, neprestajućim i nesmanjenim.

 

Allahumme! Pomoću njega uspostavi Istinu (el- hak) i s njim pobi laž (el-batil).

Njime podaj prevlast Svojim evlijama i s njim donesi poraz Svojim neprijateljima. Ujedini nas i njega, o Bože, na stazi koja vodi u blizinu njegovih očeva, pa da zauzmemo mjesto koje i oni i smjestimo se u njihovoj hladovini. Pomozi nam da izvršimo našu obavezu prema njemu. Pomozi nas u našem naporu da mu budemo pokorni i poslušni a da ne budemo oholi i neposlušni, pa ga time učini nama naklonjenim. Podari nas njegovom, pažnjom, milošću, dovama i dobrotom. Učini da pomoću njega steknemo obilje Tvoje milosti i ostvarimo od Tebe uspjeh i pobjedu. U ime njega učini naše namaze prihvaćenim, naše grijehe proštenim i naše dove ispunjenim. U ime njega učini naša sredstva za život obilnim, brige naše otklonjenim i želje naše ostvarenim.

 

(Allahumme!) Upravi prema nama lice Svoje milostivo i prihvati naš način da zadobijemo Tvoju naklonost. Pogledaj nas pogledom Svojim milostivim (pošalji nam Imama) tako da upotpuniš prema nama Svoj blagoslov, poslije čega ga nemoj, tako Ti velikodušnosti, više nikad nazad uzeti. Podaj nam da pijemo sa izvora djeda njegova, njegovom čašom i iz njegove ruke, vodu slatku, hladnu, svježu, poslije koje se ne žedni.

Jaa erhamer-rahimiin! (O Najmilostiviji!)

 

 

___________________

 

[1] Imam, a.s., će se pojaviti jednog petka u Mekki, naslonjen na zid Ka'be. Proučit će ajet "Bakijjetullahi hajrun lekum in kuntum mu'miniin - Ono što vam je Allah ostavio je bolje za vas, ako ste vjernici (K.11:86) U tom trenutku uz njega će biti 313 njegovih sljedbenika.

[2] Da je Božiji Poslanik, s.a.v., "gospodar" vjernicima proizilazi iz značenja ovih kur'anskih ajeta: "Poslanik je preči vjernicima nego oni sami sebi," (33:6) i "Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju

postupe."(33:36).

[3] Neka je Tvoj salavat na njih obojicu i na porodice njihove

[4] Ashabi su pravili svoje kuće u u krugu Poslanikove džamije. Svaka kuća je vrata kroz koja se ulazilo direktno u džamiju

[5] Abdurahman Ibn Muldžem ga je sabljom udario dok je klanjao sabah u džamiji u Kufi, 19. ramazana 40. p.H.)

[6] Svi Imami poslanikove porodice, osim imama Mehdija, a.s., su bili usmrćeni, sabljom ili pomoću otrova, od strane tadašnjih vladara.