Allahovo znanje i čovjekovo djelo

 

Koliko smo puta čuli ova pitanja ili ih sami pitali:

“Zašto Allah dž.š. dozvoljava zlo?

Zašto pušta da se desi nepravda kad ju je u stanju spriječiti?”

 

Jedna je stvar znati da će se nešto desiti, a druga stvar je to uzrokovati. Pretpostavimo doktora koji pregleda pacijenta i zaključi da neće preživjeti duže od dva sahata. Da li možemo reći da je doktor uzrokovao pacijentovu smrt? Ne. Samo možemo reći da je on na osnovu svog iskustva i znanja predvidio njegovu smrt.

 

Zadržimo se još na ovom primjeru. Doktor je znao da će pacijent umrijeti zbog toga što pacijentovo zdravstveno stanje nije dopuštalo da živi duže od dva sahata. Doktorovo znanje potiče iz stanja pacijenta, dok pacijentovo stanje ne potiče iz doktorovog znanja. Tako, ne možemo reći da je pacijent umro zbog toga što je doktor znao.

 

Neki misle da sve što se desilo, bilo zlo ili dobro, moralo se desiti jer je Allah, dž. to htio, jer da nije, bio je u stanju to spriječiti. Tako, ako neko umre kao nevjernik, kažu Allaha, dž.š. je tako želio. Takvo vjerovanje nije ispravno. Allahovo znanje ništa ne uzrokuje. Čovjek umire kao nevjernik jer se sam doveo u takvo stanje odbijajući da vjeruje i čineći grijehe, jer On “u zabludi ostavlja samo grešnike.” (K.2:28) .