Vjerovanja

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Reci: "On je Allah - Jedan!  Allah je Utočište svakom!Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" 

 

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,Milostivog, Samilosnog,Vladara Dana sudnjeg,Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!Uputi nas na Pravi put,na Put onih kojima si milost Svoju darovao,a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!  

 

Sadržaj: