Pse Nasibitë duan të pengojnë çdo përkujtim të martirizimit të Imam Huseinit (as)?

Një nga qëllimet kryesore të vajtimit të Imam Huseinit (as) është të nxjerrë në pah padrejtësitë që ai (as) pësoi nga regjimi brutal në atë kohë.Për ne muslimanët, kjo na lejon të thellohemi në histori dhe të analizojmë tragjedinë dhe situatën e tmerrshme me të cilën u përball Imami (as) në atë kohë.

Njerëzit mund të vlerësojnë njerëzit, kushtet dhe udhëheqjen politike në atë kohë, të gjithë faktorët që na ndihmojnë të kuptojmë epokën në të cilën ka jetuar Imami (as).

Pas vrasjes së Imam Huseinit, lindin shumë pyetje:

Kush ishte viktimi?

Cili ishte prejardhja e tij?

A kishte ai ndonjë pozicion ndikimi/respekti në komunitet?

A ishte një person me karakter të mirë?

A ishte nga ndonjë familje e shquar?

A kishte ndonjë faktor lehtësues që mund të meritonte vuajtjen e tij?

Pasi të identifikohet viktimi dhe të bëhen këto pyetje, pyetjet e radhës do të ngrihen automatikisht mbi ato që e kanë shtypur atë.

Kush ishte autori i krimit?

Cili ishte prejardhja e tij?

A ishte një person me karakter të mirë?

A ishte nga ndonjë familje e shquar?

A kishte ai ndonjë pozicion ndikimi/respekti në komunitet?

Nëse vërtetohet se kryesi ka qenë në një pozitë të lartë në shtet, atëherë do të bëhen pyetjet e mëposhtme:

Si arriti në këtë pozicion?

Kush e mbështeti emërimin e tij?

Kush e mbështeti mandatin e tij, me fjalë apo me vepër?

Përgjigjet e pyetjeve të tilla do të zbulojnë disa të vërteta të pakëndshme dhe do t'i detyrojnë njerëzit të rivlerësojnë mënyrën se si mendojnë për shtypësin dhe ata që e mbështetën atë.

Në të njëjtën kohë do të rritet dëshira e tyre për të dalë në mbrojtje të pjesës së shtypur, sepse është e natyrshme që njerëzit të mbështesin dhe të kenë simpati për viktimat dhe të urrejnë kriminelët e shtypjes.

Sa më afër simpatizohet me viktimën, aq më shumë e urren shtypësin dhe ata që e kanë përkrahur.Nëse ka njerëz në shoqëri që mbështesin shtypësit, kjo nuk është për shkak të ndonjë dashurie të vërtetë, është për shkak të nxitjeve financiare ose pozitave të nivelit të lartë.

Ekzistojnë vetëm dy arsye që individët pengojnë çdo përkujtim që nxjerr në pah vuajtjet e një viktime dhe zbulon identitetin e shtypësve të tij:

Baza e parë:

Kur ata, të afërmit dhe/ose miqtë e tyre kanë ndihmuar dhe nxitur një padrejtësi të tillë qoftë me fjalë apo me vepra.

Individë të tillë përpiqen maksimalisht për të mbytur çdo diskutim sjelljeje nga frika se veprat e tyre ose të njerëzve të tyre të dashur do të ekspozohen.

Një arsye tjetër:

Frika se një hetim i tillë do t'i bëjë njerëzit të rishikojnë mënyrën se si mendojnë për autorin e krimit dhe përkrahësit e tij;

Kjo do të ndryshojë perceptimet tradicionale të njerëzve të tillë, gjë që në fakt do të ndryshojë sistemin e vendosur të besimit.

Pra, i pyes Nasibijtë, cila nga arsyet e mësipërme ju bën të këmbëngulni që sunitët të mos e respektojnë Ashuren?

Pse zbulojmë se sakrifica e Imam Huseinit (as) dhe mësimet e nxjerra prej saj tërheq të gjithë dashamirët e drejtësisë, i kalon kufijtë e sekteve, shteteve kombëtare dhe madje edhe fesë?

Pse kjo tragjedi i lëviz zemrat e muslimanëve dhe jomuslimanëve njësoj?

Përgjigja është se njeriu ka një dëshirë të lindur për t'u lidhur me popujt e shtypur dhe për të urryer ata që janë shtypës.Nëse njeriu do të lihej në gjendjen e tij natyrore, ai do të tërhiqej nga ky realitet.

Sa më shumë t'u afrohet viktimave të shtypjes, aq më shumë i simpatizon ata dhe i urren ata që i kanë shtypur.

Kjo është arsyeja pse këta Nasibi e konsiderojnë si prioritet të heshtin fjalët për Imam Huseinin (as) – pasi dëshirojnë të mbulojnë mëkatet e të parëve të tyre.

Mendimi i tyre është në përputhje me transmetimin e dijetarit të nderuar sunit Ibn Hajr el Mekki i cili shkroi në Sawaikh el Muhriqa:

"Imam Gazaliu tha se përmendja e dëshmorëve të Hasanit (as) dhe Husejnit (as) është e ndaluar pasi dëshmori i Husnejnit (as) ndez ligësinë kundër shokëve të Profetit."

Kjo përmbledh arsyen e kundërshtimit të tyre.

Pse lind urrejtja ndaj sahabëve duke kujtuar martirizimin e Imam Husejnit (as)?

Arsyeja është se kushdo që do të dëgjojë vrasjen e Husejnit (as) do të përpiqet të gjejë vrasësin e tij që ishte Jezidi.

Pyetja tjetër do të jetë "si" ai arriti vendin si Khalife mbi muslimanët dhe kush e mbështeti atë?

Përgjigjja:

Muaviu e emëroi atë, i cili e siguroi emërimin e tij nëpërmjet njerëzve si Abdullah ibn Omari.

Pyetja tjetër do të jetë kush e ndihmoi Muavijen për të arritur këtë vend?

Përgjigja:

këto favore iu dhanë atij gjatë sundimit të Abu Bekri dhe Omeri.

Vellot do të hiqen dhe veprat e kësaj partie do të jenë aty për t'i parë të gjithë.

Frika nga ky hetim çoi në nxjerrjen e kësaj Fetvaje nga Gazali; në fund të fundit parandalimi është më i mirë se kurimi.

Unë i pyes Nasibitë, a është e mundur që ju, si Gazaliu, të keni frikë se sistemi i besimit të sektit tuaj Nasibi mund të ekspozohet nëse njerëzit ndalojnë dhe dëgjojnë krimet e Jezidit kur kalojnë pranë procesioneve të rrugës?


Comments: 0