Taklid - slijedjenje eksperta

 

Vjera islam zahtijeva od svakog vjernika da pronađe tačno tumačenje i instrukcije iz Kur'ana i Sunneta, i onda živi i postupa po njima sa sigurnošću i vjerovanjem. Jedan od načina da se ovo ostvari je da se osoba lično uputi u proučavanje i istraživanje islamskih izvora. Svako onaj ko je sposoban da pravilno tumači dublja kur'anska značenja, pronađe istinit hadis i otkrije  njegovo pravo značenje, i tako lično sazna kako se ispravno obavljaju sve vjerske dužnosti, naziva se mudžtehid, a ova njegova aktivnost naziva se idžtihad.

 

Ovo ćemo uporediti s primjerom doktora. Imamo da, svako onaj ko spozna ljudsko tijelo u detalje, simptome svake bolesti te njihov pravi tretman i lijek, ima naziv doktora, a nauka koja se bavi time naziva se medicina.  Mudžtehid nastoji svim svojim bićem da razumije duboka kur'anska značenja i ispravne Poslanikove hadise  s jedinom i isključivom namjerom da pronađe Allahovu odredbu po određenom pitanju. Pored bogatog znanja i dobrog pamćenja, mudžtehid mora imati i sljedeće osobine.

 

  • Prvo, znanje arapskog jezika u toj mjeri da bude dobro upućen u arapsku literaturu, gramatiku i govorništvo.
  • Drugo, biti uspješan u pronalaženju i identifikaciji prenosilaca hadisa i provjeravanju njihove pouzdanosti.
  • Treće, znanje i razumijevanje različitih historijskih faza u sakupljanju hadisa i sposobnost otkrivanja slabih ili netačnih, i pronalaženje zdravih ili tačnih.
  • Četvrto, poznavanje pravila i principa fiqha (kodeksa islama) u toj mjeri da je sposoban primijeniti svaki islamski propis u praksi s punim autoritetom i sigurnošću, temeljeći sud na rezultatima vlastitog proučavanja.
  • Peto, potpuno poznavanje tefsira (tumačenja) i značenja Kur'ana, sposobnost razumijevanja i primjene odgovarajućih kur'anskih ajeta.
  • Šesto, da ima dovoljno znanja o drugima naukama, naročito matematici, logici, historiji, geografiji, astronomiji, društvenim naukama i drugim, pomoću kojih je u stanju dati odgovore na neka svakodnevna pitanja. Potrebno je da bude upoznat sa stvarima kao što su pravac kible, početak lunarnog mjeseca, podjela nasljedstva, osnovne stvari iz medicine i ekonomije, tako da, kada ga ljudi pitaju o tim stvarima, treba biti u stanju dati odgovor.

 

Pored svega ovog, mudžtehid treba da ima uvid u način razmišljanja drugih i da je sposoban prilagoditi svoje izlaganje drugima. Treba biti ljubazan i znati kako se raspravljati i predstaviti svoj stav. Drugim riječima, on treba prvo znati i izvršavati vlastite obaveze prema Allahu, i onda ih biti sposoban objasniti drugima.

 

Onaj ko nije sam mudžtehid dužan je da izvršava svoje islamske dužnosti po instrukcijiama najučevnijeg mudžtehida. Ova vrsta saradnje, gdje osoba pita, prihvata i sprovodi u djelo mišljenje i odluku najučevnije osobe u vjeri naziva se taklid. U opštem smislu, taklid znači traženje savjeta od eksperta u nekoj oblasti, i nakon toga, prihvatanje i sprovođenje u djelo njegove odluke ili mišljenja. Mudžtehid, kojeg veliki broj muslimana pita o vjerskim stvarima, naziva se merdž'a.

 

Znači, on u najvećoj mogućoj mjeri posjeduje sve one navedene osobine koje jedan mudžtehid mora imati. Zbog toga njegove upute i objašnjenja po pitanju vjerskih stvari traži i prihvata veliki broj muslimana. Za njega se zna da rijetko griješi i da se maksimalno čuva i od najmanjih grijeha (ova osobina koju mora posjedovati merdž'a naziva se adalet). On u krugu ljudi koji ga poznaju uživa poštovanje, i on upućuje i savjetuje muslimane na najbolji mogući način. 

 

Jedan mudžtehid koji ima titulu merdž'a-e, i koji zaslužuje da ga muslimani slijede, mora imati i ove kvalitete.

 

Prvo, samozaštita o grijeha i grešaka. Treba biti sposoban da se zaštiti i od radnji koje se smatraju greškama ili grijesima najmanje i najbezazlenije prirode.

 

Drugo, ne smije imati nikakvu privlačnost za novcem ili položajem. Njegov čitav život mora biti podređen vjeri, tj. sve njegove radnje i postupci moraju odslikavati islamske ideje i učenja, a njegov cilj u životu mora biti jedino i samo zaštita islama i briga o njemu.

 

Treće, njegove namjere i želje u životu moraju biti uvijek povezane s poslušnošću i potčinjenošću Allahu. Drugim riječima, ne smije imati nikakve ideje ili pomisli o podređivanju i poslušnosti bilo kome osim Allahu džellešanuhu, tako da on ne može biti oruđe u ničijim rukama.