Slučajevi kada se vadžib namaz može prekinuti

 

·        Sinoć sam klanjanjo jaciju, kada začu jak zvuk iz pravca garaže. Odmah mi prostruja pomisao da je lopov pokušavca da provali, pa sam prekinuo namaz i žurno sišao da provjerim. Nije bilo nikoga nego je jak vjetar oborio kantu za smeće. Da li sam se ogriješio i koliko, da li sam smio prekinuti namaz?

Iz obavezne predostrožnosti, haram je namjerno prekinuti namaz bez valjanog razloga. Ali ako se to čini da se zaštiti imovina (kao u tvom slučaju), da se izbjegne povreda, ili zbog nečega od važnosti za osobu koja klanja, onda nema problema u tome. Čak šta više, ako ti je život u opasnosti, ili život neke osobe za čiju bezbijednost si odgovoran ili ako prijeti šteta imovini koja ti je povjerena na čuvanje, onda moraš prekinuti namaz.

 

·        Šta će biti ako ne prekinem sa klanjanjem u onim slučajevima kada bih ga morao prekinuti?

Namaz ti je u redu, ali su počinio grijeh. Iz preporučene predostrožnosti trebaš klanjati ponovo.

 

·        Šta ako počnem klanjati ali se sjetim da nisam proučio ezan i ikamet?

Ako imaš dovoljno vremena na raspolaganju, mustehab ti je da prekineš namaz, proučiš ezan i ikamet i onda ponovo počneš sa klanjanjem.