Odjeća za namaz

 

·        U prošlom Muslimanskom životu bilo je govora o stvarima koje kvare namaz. Neke od njih su bile vezane i za odjeću. Prvo, zanima me koliko muškarac minimalno mora biti prekriven za vrijeme  namaza?

Od muškarca se traži da bude minimalno prekriven od pupka do koljena.

 

·        Kako žena treba biti obučena za vrijeme namaza?

Žena mora prekriti čitavo tijelo, uključujući glavu i kosu. Iz predostrožnosti se preporučuje da se prekriju i tabani. Nije neophodno da prekrije dio lica koji se pere u abdestu, niti šake do zglavaka, niti gornji dio stopala do članaka. Međutim, da bi se osiguralo prekrivanje obaveznih dijelova, bolje je prekriti i krajeve obraza, zglavke i članke.

 

·        Drugo, zanima me šta moram imati na umu vezano za odjeću u kojoj namjeravam klanjati?

Prvo, odjeća mora biti tahir, tj. čista od svih nadžis[1] tvari. Drugo, mora biti mubah, tj. dozvoljena za nošenje. Treće, ne smije biti napravljena od dijelova leša[2] životinje. Četvrto, ne smije biti napravljena od dijelova životinje čije meso je haram jesti, čak i onda kada je zaklana po propisu. Peto, koje važi samo za muškarce, odjeća ne smije biti od čiste svile. Šesto, koje također važi samo za muškarce, odjeća ne smije biti ukrašena zlatom.

 

·        Šta za one osobe koje ne vode računa o nedžis stvarima, na primjer, kada su u WC-u ne paze da im mokraća ne padne po odjeći, i kada se to desi ipak klanjaju namaze sa mokraćom na donjem vešu ili na nogavicama pantala, ne znajući da to kvari namaz– da li je njihov namaz ispravan?

Ako se osoba nije potrudila saznati da je namaz klanjan sa nedžis tijelom ili odjećom neispravan, njen namaz će biti neispravan. Tako isto, ako se nije potrudila da nauči šta su nedžis stvari, njen namaz je neispravan.

  

·        Šta, na primjer, ako sam bio siguran da mi je odjeća čista, ali nakon namaza saznao da je bila nedžis?

U tom slučaju, tvoj namaz je u redu, ispravan.

 

·        Često oblačim odjeću svog starijeg brata. Većinu stvari mi dozvoljava da nosim, ali neke svoje stvari mi neda (da oblačim). Ja ih i pored toga oblačim, iako znam da će se ljutiti. Da li je moj namaz u toj bratovoj odjeći ispravan ili ne?

Oblačenje bratove odjeće, koju ti je zabranio da nosiš, haram je, i jednako je nezakonitom prisvajanju ili otimanju. Namaz u takvoj odjeći je neispravan. 

 

·        Imam džemper od ovčije vune, jaknu od kravlje kože i kapu od medvjeđeg krzna. Da li mi je dozvoljeno klanjati u njima?

Prvo, dozvoljeno ti je klanjati u džemperu jer je napravljen od vune koja ne pripada živom dijelu tijela životinje. Ovo važi bilo da je ovca živa ili ne, ili bilo da je zaklana na propisan način ili ne.

Drugo, ako je krava propisno, šerijatski, zaklana, njena koža je tahir i jakna od nje može se nositi u namazu; ali, ako je krava zaklana na drugačiji način, koža je nedžis i jaknu od nje nije dozvoljeno nositi u namazu. Jakna će se smatrati tahir ako je kupljena u muslimanskoj zemlji ili je kupljena od muslimana, kao i u drugim sličnim slučajevima, gdje postoji mogućnost da je životinja zaklana na propisan način.

I treće, nije dozvoljeno klanjati sa kapom od medvjeđeg krzna, bilo da je medvjed ubijen na propisan način ili ne, jer medvjeđe meso je zabranjeno za ishranu. Ovo važi i za lisicu, vuka, tj. svaku životinju čije je meso haram.

 

·        Da li ovo pravilo važi i za kožni kajš za pantalone?

Važi.

 

·    Šta za one namaze koje sam klanjao u odjeći za koju nisam znao da je napravljena od dijelova životinja čije je meso haram, ili sam znao, ali zaboravio?

Iz predostrožnosti ti se preporučuje da ih klanjaš ponovo.

 

·        Može li muškarac klanjati sa kapicom od svile?

Ne može. Muškarcu je haram nositi svilu kao i zlatni nakit.

 

·        Na koljenu imam otvorenu ranu, i kada klanjam krv iz nje prolazi mi na pantalone. Da li je moj namaz u redu?

Sve dok rana nije zarasla namaz u tim pantalonama je ispravan. Ovo važi i za gnoj iz te rane kao i za medicinu kojom je rana tretirana. Ako krv na odjeći ili tijelu potiče iz male rane ili ogrebotine koje lahko zarastaju, i koja se može lahko oprati, onda namaz neće biti ispravan.

 

·        Mogu li klanjati sa košuljom koja na sebi ima osušenu mrlju od krvi?

Prije svega, namaz se ne može klanjati u odjeći na kojoj se nalazi i najmanja količina krvi menstruacije, istihaze i nifasa, kao i krvi nedžis stvari, kao što je svinja, leš, ili krvi životinje čije meso je haram za ishranu.

Što se tiče ljudske krvi ili krvi halal životinja, namaz se može klanjati ako je površina mrlje manja od jednog dirhama (približno površini pritska palca). Ako je veća namaz u toj odjeći neće biti ispravan.

 

·        Šta se preporučuje (mustehab) a šta ne preporučuje (mekruh) nositi u namazu?

U namazu je mustehab nositi čistu, bijelu odjeću, staviti miris i prsten sa akik (ahat) kamenom.

U namazu se ne preporučuje (mekruh) nositi crnu, prljavu i usku odjeću, niti onu na kojoj se nalaze likovi. Također, mekruh je klanjati sa raskopčanim dugmadima.


 


[1] Vidjeti “Islam u praksi”  str. 90.

[2] Pod “lešom” se smatra tijelo životinje koja nije zaklana po islamskim propisima.