Neka pitanja vezano za džamiju

 

Džamija

·        Džamija mog džemata je u ruševini. Da li je dozvoljeno da džemat proda njen plac?

 Džamijski plac nije dozvoljeno prodati. Također je haram koristiti ga za neku drugu svrhu, izgradnju nekog drugog objekta ili puta.

 

·        Da li je dozvoljeno prodati vrata i prozore porušene džamije?

Nije dozvoljeno prodavati vrata, prozore, niti ni jedan džamijski dio. Ove stvari se trebaju koristiti za izgradnju iste džamije. Ako se ne mogu koristiti za tu džamiju, onda se trebaju iskoristiti za gradnju neke druge džamije. Ako ni to nije moguće, dozvoljeno ih je prodati i prihod potrošiti na tu istu džamiju. Ako to nije moguće, onda se prihod treba potrošiti na bilo koju drugu džamiju.

 

·        Da li je dozvoljeno srušiti staru džamiju da bi se na njenom mjestu izgradila nova?

To je dozvoljeno. Također je dozvoljeno srušiti džamiju, koja nije stara, ali koja je postala premala, da bi se izgradila veća koja će primiti više džematlija. 

 

·        Koje su mustehab i mekruh stvari vezane za džamiju?

Sljedeće stvari su mustehab: održavati džamiju čistom i urednom; držati je osvijetljenom. Za osobu koja dolazu u džamiju da se lijepo obuče i namiriše; da pazi da su mu cipele čiste od nedžaseta; da uđe u nju prvo desnom a kada izlazi lijevom; da dođe ranije od drugih i napusti je kasnije od drugih; da klanja mustehab namaz od dva rekjata u znak pozdrava i ukaza časti džamiji. Za ovo je dovoljno da u njoj klanja bilo koji vadžib ili mustehab namaz.

Sljedeće stvari su mekruh: spavati u džamiji, osim u slučajevima kada se mora; pričati o ovosvjetskim stvarima; baviti se nekom rukotvorinom; recitovati stihove koji nemaju vjerski sadržaj; vikati ili povisiti glas, osim onda kada se daje ezan; dopuštati umobolnoj osobi ulazak, kao i djetetu ako će ono smetati drugima ili će unedžisiti džamiju (ako nema opasnosti od ovaga dvoga, djecu nije mekruh dovoditi). Mekruh je ulaziti u džamiju i osobama koje su jele bijeli luk i čiji zadah može smetati drugima.