Namaz- šta je? zašto? kada? i kako?

 

Uprošten prikaz namaza

 Šta je namaz?

- Namaz je skup pokreta praćen izgovaranjem određenih riječi.

- Namaz je komunikacija s našim Stvoriteljem i Gospodarem, kada Mu tijelom i riječima iskazujemo poslušnost i pokornost.

- Namaz su trenuci u kojima smo najbliže Allahu, Milostivome, i prilika kada molimo za oprost, ali i za ispunjenje želja i potreba, za otklonjenje nevolja, za  zaštitu od opasnosti i nesreće...

- Namaz je stub i temelj vjere: ako nema namaza - nema vjere;Allahova kazna se navlači ...           

 

Zašto klanjati ?

 

- Da li si musliman/ka?

- Musliman je onaj ko se pokorava Allahovoj volji.

- Musliman je onaj ko priznaje Allaha dž. š. kao svog Gospodara.

- Musliman je onaj ko spušta svoje čelo na zemlju pred uzvišenim i moćnim Allahom.

- Pitanje: Zašto moram imati gospodara ?

- Odgovor: Ti si ga imao oduvijek, imaš ga sada i imaćeš ga zauvijek. On je oduvijek, jer nije nastao, On je zauvijek, jer ga neće nestati. To je Allah. On te je stvorio i On ti je dredio kada ćeš Mu se vratiti, tj. umrijeti.

 - Zadnja poruka ljudima od Allaha s.v.t., glasi: ''Pokorite se Allahu, gospodaru i stvoritelju svjetova!! ''

- Klanjanje je znak pokornosti.

- Islam znači pokoravanje i predanost Allahu, s.v.t..

- Musliman je onaj koji se pokorio Allahu i potpuno se na Njega oslonio.

- Čovjek koji je donio posljednju Allahovu poruku je bio poslanik Muhammed s.a.v..

- Ljudi koji su očuvali zadnju Allahovu poruku su imami iz Ahlulbejta a.s (porodice poslanika Muhammeda s.a.v.)

- Pošto je poruka glasila 'Pokorite se samo Allahu, s.v.t.', poslanik Muhammed, s.a.v., je pokazao kako 'pokoravanje' i 'poslušnost' Allahu izgleda praktično u životu.

- Vijesnik islama, Muhammed, s.a.v., je klanjao i pokazao da je spuštanje čela na zemlju vrhunac pokornosti i poniznosti pred Allhom dž.š..

- Onaj ko se nije pokorio je ŠEJTAN. Šejtan ne klanja i on, također, ima svoje pristalice i sljedbenike.

- ... Prijatelju, da li si se upitao odakle ti dolaze ti glasovi koji te sprječavaju da se sagneš i spustiš čelo na tlo ... I ne zaboravi,  klanjaš se samo pred jednim, najmoćnijim, koji te imau šaci, htio ti to ili ne. I On ti je naredio da Mu se klanjaš...''

 

Kada ?

- U periodu od zore pa do izlaska sunca, klanjaj fedžr (sabah).

- Kada sunce dođe na sredinu neba pa do njegovog zalaska, to je vrijeme za zuhr (podne) i asr (ikindiju).

 - Od zalaska sunca pa do ponoći je period kada se klanjaju magrib (akšam) i 'iša (jacija).

 - Počeci i dužine ovih perioda zavise od geografskog položaja mjesta i godišnjeg doba.

 

Kako ?

- Da li si odlučio (la) da klanjaš ? I zašto?

- Odlučio-la sam da se približim svome Gospodaru, da izvršim svoju dužnost. (Kurbeten ilellah)

- Odlučiti i biti svjestan zašto počinjemo jednu radnju ibadeta (obožavanja Allaha dž.š.) se zove nijjet.

- Salat je duhovno čišćenje. Da bi se za to pripremili počinjemo sa čišćenjem tijela.

- Prije pristupa namazu potrebno je uzeti vudu (abdest).

- S odlukom da se približimo Allahu s.v.t., i da se pripremimo zanamaz :

          -Operi lice jednom.

          -Operi prvo desnu pa onda lijevu ruku sve do iza lakata.

          -Sada zavrni česmu i mokrom desnom rukom potari vrh glave odozgo prema dole.

          - Mokrim desnim dlanom potari vrh stopala desne noge od prstiju prema gore.

          - To isto uradi sa lijevom rukom po lijevoj nozi.

             Pogledaj detaljna pravila kod uzimanja abdesta.

 

Sada kada si uzeo (la) abdest (vudu) okreni se prema kibli.

          -Prema kibli!?

Kibla je Ka'ba koja se nalazi u Mekki na Arabijskom poluostrvu. Pronađi svoje mjesto na karti svijeta i orjentiši se. Raspitaj se.Pitaj onoga kome možeš vjerovati u svome mjestu ...

 

U osnovi, namaz se može sastojati od jednog, dva, tri ili četiri rekata (dijelova). Svaki rekat (dio) se sastoji od određenih položaja, pokreta i učenja na arapskom jeziku.

          - Ja ne znam arapski, šta da radim?

 

 

Položaji: 1-Tekbiretul ihram (reći Allahuekber) ; 2-Kijam (stajanje unamazu); 3- Ruku (pregibanje); 4-Stajanje za trenutak pred polazak u sedždu; 5-Prva sedžda; 6-Sjedenje za trenutak prije prelaska u drugu sedždu; 7-Druga sedžda; 8-Sjedenje;

 

Prije nego počneš ne zaboravi razlog (nijjet) zbog čega sve ovo radiš: ''Namjera nam je da se približimo Allahu i da izvršimo svoju obavezu.''

 

Počinjemo prvi rekat (pratiti slike iznad!!):

 

položaj 1: Podići ruke u ravninu lica i reći: ''Allahu Ekber''(Allah je Najveći)

 

položaj 2: Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ((Počinjem) u ime Allaha,Milostivog, Samilosnog)

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin (Hvala Allahu,Gospodaru svih svjetova)

Errahmaanir Rahiim, (Milostivom, Samilosnom)

Maaliki jev middiin, (Vladaru Sudnjega dana)

Ijjaake na'budu ve ijjaake nesta'iin, (Samo Tebe obožavamo i samo Tebe za pomoć molimo)

Ihdinas siraatal mustakiim, (Uputi nas na Pravi put)

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim, (Na put onih kojima si darovao Svoju milost i blagoslov)

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin, (Ne na put onih na koje Si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali)

 

 Ovo je bila suretul Hamd (fatiha).

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,((Počinjem) u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog)

Kul Huvallaahu Ahad, (Reci: Allah je jedan, jedini)

Allahus Samad, (Allah je oduvijek i zauvijek. Nije ni o kome ovisan, a svi Njega trebaju)

Lem jelid ve lem juuled, (Nema sina, niti je On ikome sin)

Ve lem jekullehu kufuven ahad, (I, Njemu ravan niko nije )

 

 

Ovo je bila suretul Ikhlas (Kulhuvallaah).

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' (Allah je najveći), i pređimo u Ruku (položaj 3).

 

položaj 3: Gledamo između stopala i učimo:

          Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih (Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

  

položaj  4: Uspravljamo se i izgovaramo:

          Semi' Allaahu li men hamideh ( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu (položaj 5)

 

položaj 5: Stavljamo čelo na zemlju. Zemlju!? Ili kamen. Kamen!? Ili drvo. Drvo!? Ovdje je važno naglasiti da u sedždi čelo mora biti položeno na nešto prirodno, ne na materijal koji je jestiv niti od kojeg se pravi odjeća. Također, sedžda se ne smije činiti na materijalu koji se ne smatra dijelom zemlje, kao što je zlato, srebro, plastika, asfalt, itd. Za sedždu je dovoljno ako nađemo pločasti kamen ili komad drveta ili komad čistog bijelog papira, ili pak imamo serdžadu (prostirku) od trske ili sličnog materijala.

 

Znači, kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih. (Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

Sada sjednemo (položaj 6) i kažemo Allaahu Ekber i još: Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu (položaj 7) i proučimo isto kao iprvi put: Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

 

Sjednimo za trenutak (položaj 8) da bi rekli Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen prvi rekat (dio).

Podignimo se govoreći: Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd. (Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 

 

U stajanju (kijam), položaj 1, učimo isto kao u stajanju u prvom rekatu (Sura Kul Huvallaah se može učiti i drugi put, ili može biti zamijenjena drugom kratkom surom; Sura Elhamdu lillaah je, naravno, obavezna kao i u prvom rekatu)

 

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu (položaj 2). Za primjer ćemo navesti kratku dovu:

'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur raah'imiin. (Gospodaru! Oprosti i smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)

  

Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku, položaj 3, i učimo: Subhaane Rabbiijel Aziimi ve bi hamdih,  kao i u prvom rekatu.

 

Uspravimo se, položaj 4, i kažemo. Semi' Allaahu limen hamideh, Allaahu Ekber, kao i u prvom rekaatu.

 

Sada idemo u sedždu, položaj 5,  gdje učimo: Subhaane Rabbijel E'alaa ve bi hamdih,   kao i u prvom rekatu.

 

Sjednimo za trenutak, položaj 6, i proučimo:Allaahu Ekber; Estagfirullaahe Rabbi ve etuubu ilejh; AllaahuEkber,(isto kao i u prvom rekatu).

 

Učinimo i drugu sedždu, koja je potpuno jednaka prvoj, položaj 7.

 

Poslije druge sedžde sjednimo, položaj 8, i proučimo tešahud (izjava, svjedočenje), ovako:

Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh, (Izjavljujem i svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, jednog jedinog, kome se niko ne može pridružiti)

Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh, (I, svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik)

Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin (Bože! Blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu.)

 

Sada je važno reći: Ako se ovaj namaz sastoji samo od dva rekata, onda poslije tešahuda učimo i selame. Na primjer, ovo je slučaj kod jutarnjeg namaza, fedžr-a (sabaha), ili bilo kojeg drugog sunnet namaza od dva rekaata.

Za trenutak pretpostavimo da se radi o namazu od dva rekaata, pa proučimo selame ovako:

  Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh, ((Allahov) Mir neka je tebi o Poslaniče, i Allahova milost i blagoslov)

Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin, ((Allahov) Mir neka je nama i svim pravednim Allahovim robovima)

Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh. ((Allahov) Mir neka je vama, i Allahova Milost i Blagoslov).

 

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.: 34 puta Allahu Ekber, 33 puta El-hamdulillaah i 33 puta Subhanallaah, kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.

 

Kako klanjati namaz koji ima tri ili četiri rekata?

          -Namaz sa tri rekata: Primjer namaza sa tri rekata je večernji namaz, magrib (akšam). Kada se na sjedenju drugog rekata prouči tašahud, podigne se u treći rekaat. Na stajanju se uči  t r i  puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:     Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber. (Slava pripada Allahu i hvala  pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

 

Poslije proučenog tesbihat arba'ah-a tri puta, pređe se u ruku, pa se obave dvije sedžde, kao i u predhodna dva rekaata. Onda se sjedne, prouči tašahud i onda, na kraju, i selami. Time je i magrib(akšam), namaz od tri rekaata završen.

 

          - Namaz od četiri rekata : Primjer namaza od četiri rekata su podne (zuhr), ikindija (asr) i jacija (iša). Vidjeli smo da kod namaza od tri rekata, poslije proučenog tešahuda na sjedenju drugog rekata, ustanemo i učimo tri puta tesbihat arba'ah. Kod namaza sa četiri rekata učinićemo isto. S tim što ćemo sjesti,sekundu-dvije, poslije druge sedžde u trećem rekaatu, reći 'Allaahu Ekber' i onda ustati za četvrti rekaat. Na stajanju četvrtog rekata učimo isto kao i u trećem rekatu, tj. tri puta tesbihat arba'ah. Poslije stajanja, pređemo u ruku, pa u dvije sedžde, onda sjednemo i proučimo tešahud sa selamima. Time je namaz od četiri tekaata završen.

 

 

Broj vadžib (obaveznih) rekata u pojedinim namazima:

1.Jutarnji namaz(fedžr ili sabah) ima 2 dva.

2. Podne namaz (zuhr) ima 4 četiri.

3. Asr namaz (ikindija) ima 4 četiri.

4. Večernji namaz(akšam ili magrib) ima 3 tri.

5. Noćni namaz (jacija ili 'iša) ima 4 četiri.

 

Broj sunnet (mustehab ili preporučenih) rekata za svaki namaz:

1. Jutarnji namaz ima dva sunnet rekata koji se klanjaju prije namaza.

2. Podne namaz ima osam sunnet rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.

3. Asr namaz, također, ima osam rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.

4. Večernji namaz ima četiri rekata koji se klanjaju u dva puta po dva rekata poslije namaza.

5. Noćni namaz ima dva rekata koji se klanjaju poslije namaza.