Propisi

 

Kada dođe Sudnji dan čovjek neće moći napraviti ni jedan korak prije nego bude pitan četiri stvari: Na šta je potrošio život; U čemu mu je prošla mladost; Kako je stekao i na što je potrošio svoj imetak; Koliko ljubavi je imao prema mom Ehlul Bejtu.

(TUHFUL AKUUL, S. 56)

 


Sadržaj: