Ligjërata 85

 

Duket se këto fragmente janë pjesë të një ligjërate mjaft të gjatë, që s’është mbledhur dot e gjitha.

 

Për përsosmërinë e Zotit dhe këshillimin

 

Dëshmoj që nuk ka zot tjetër përveç Zotit Që është Një e Që s’ka partner në Fuqitë e Tij. Ai është i Pari; një i parë i tillë, që s’ka asgjë përpara Tij. Ai është i Fundit; një i fundëm i tillë, që s’ka kufi përtej Tij. Imagjinata s’e rrok dot asnjë nga cilësitë e Tij, dhe as zemra e intelekti s’mund ta kapin dot natyrën dhe Thelbin e Tij. Tek Ai s’përdoret dot analiza, as ndarja. Asnjë sy nuk mund ta shohë Atë, dhe asnjë mendje s’mund ta kuptojë realitetin e Qenies së Tij.

 

Pjesë nga e njëjta ligjëratë

 

O krijesa të Zotit, merrni mësim nga shembujt mësimdhënës dhe nga shenjat e qarta. Bëni kujdes ndaj lajmeve që ju paralajmërojnë pasojat e tmerret e shpagimit. Nxirrni dobi nga predikimi e qortimet. Së shpejti vdekja ngul mbi ju çaponjtë e saj dhe shpresat tuaja do të ndahen nga dëshirat; kohë të liga do të vërshojnë mbi kokat tuaja e hapat tuaja do kthehen e drejtohen për te vendi, ku vdekja do t’ju mbledhë të gjithëve një ditë. Atë Ditë çdokush do shoqërohet nga një përcjellës (Engjëll.) e nga një dëshmitar (Engjëll. E gjithë shprehja është citim i vargut 50:21 të Kur’anit.). Përcjellësi do ta çojë drejt gjykimit dhe Gjykatësit, kurse dëshmitari do dëshmojë për veprimet e tij.

 

Pjesë nga e njëjta ligjëratë

 

Në Parajsë ka klasa të larta dhe vende qëndrimi të ndryshme. (Në pikëpamje të meritave dhe të nderit e lavdisë) Bekimet e saj janë të pafundme. Ai që është në të, nuk largohet kurrë prej saj. Ai që ka marrë në të banesë të përjetshme, nuk mplaket kurrë. Banorët e saj nuk bien ndonjëherë në hall apo ngushticë.