Vjerovanje ehli-zikra u pogledu Allaha Uzvišenog

 

Šta kaže ehli-zikr o Uzvišenom Allahu? Imam Ali, a.s., kaže:

“Hvala Bogu koji zna sve nevidljivo i prema kojem vode znaci svega vidljivog. On nije vidljiv okom gledatelja, ali oko koje ga ne vidi ne može ga ni poreći, niti ga um koji dokazuje postojanje Njegovo može dosegnuti.

 

On je tako Uzvišen u Uzvišenosti svojoj da ništa ne može biti Uzvišenije od Njega, dok je u bliskosti toliko blizak da ništa od Njega ne može biti bliže. Ali, Uzvišenost Ga Njegova ne udaljuje od ičeg u stvaranju Njegovu, niti Ga bliskost Njegova dovodi na razinu jednaku s bilo čime.

 

On nije umovima raskrio tajanstvo svojstva Svoga, pa ipak nije ih spriječio u sticanju znanja bitnog o Sebi. I zato je On takav da svi znaci postojanja svjedoče o Njemu tako očito da ga čak i um poricatelja također posvjedočuje. Allah je Uzvišen nad onim što o Njemu kazuju oni koji ga uspoređuju s bilo čime i oni koji Ga poriču.

 

Neka je hvala Bogu za kojeg jedan uvjet ne prethodi drugom, tako da on može biti prvi prije nekog što je bio posljednji i vidljiv prije nego što je bio skriven. Sve što se označava jednim osim Njega - neznatno je. Svaki ugledni osim Njaga - bijedan je. Svaki je osim Njega - slab je.

Svaki Gospodar osim Njega - rob je. Svaki znalac osim Njaga - tražitelj je. Svaki upravitelj osim Njega - nekad je prožet upravljanjem, a nekad nesposobnošću. Svaki slušatelj osim Njega - gluh je za glase tihe, jaki ga glasi zaglušuju, a daleki mu izmiču. Svaki gledatelj osim Njega - slijep je za boje skrivene i tvari prenježne.

Sve vidljivo mimo Njega - skriveno je, a sve skriveno mimo Njega - ne može postati vidljivo.”

(Nehdžul-belaga, govor 64. i 162. )