Xhafer SUBHANI

 

 

ME SHIIZMIN IMAMIT

DOKTRINËN E TIJ

 

 

Titulli: Me shiizmin imamit në doktrinën e tij

Autori: Xhafer SUBHANI

E përktheu: Vullnet MERJA