Ligjërata 26

 

Duket se këtu është fjala për një fjalim të gjatë, mbajtur para betejës së Siffinit. Sejjid Raziu ka mundur të gjejë tre pjesë të shkëputura të tij, ku Imam Aliu i këshillon pasuesit e tij të bëhen gati për t’u mbrojtur, duke u përshkruar me pak fjalë ndryshimet që synon të sjellë Islami në mënyrën e tyre të jetesës dhe në ideologjinë e botëkuptimin e tyre, e duke nxjerrë në pah përpjekjet e pareshtura të të pafeve për ta penguar këtë zhvillim - fillimisht haptazi e më vonë fshehurazi, por gjithmonë pa u lodhur dhe në mënyrë sistematike.

 

Arabia përpara profetësimit

 

Zoti e dërgoi Muhammedin si paralajmërim për të gjitha botët e kujdestar të Zbulesës së Tij, në kohën kur ju, o njerëz të Arabisë, ndiqnit fenë më të keqe dhe banonit në mes të bokërimave të serta e gjarpërinjve helmues, kur pinit ujë të ndotur e hanit ushqim të pistë, kur i derdhnit gjakun njëritjetrit dhe s’e respektonit afrinë me njëri-tjetrin. Mes jush ishin ngulur idhujt dhe mëkatet ishin ngjitur fort pas jush. Pjesë e po asaj ligjërate, ku qortohen njerëzit për qëndrimet e tyre pas vdekjes së Profetit të Shenjtë:

Kërkova, e pashë që s’kisha mbështetës tjetër, veç familjes time. Dhe u përmbajta e nuk e flaka në vdekje; i mbajta sytë mbyllur, ndonëse helmi ma zhuriste zemrën; e piva dollinë e fatit, megjithëse më mbeti si shkarpë në fyt; dhe e ruajta gjakftohtësinë, edhe pse fryma më ishte mekur dhe duhej të haja shajtim në vend të ushqimit.

 

Pjesë e po asaj ligjërate për marrëveshjen midis Mu’avies dhe Amr bin Asit: Ai s’u betua për besnikëri, pa u siguruar se do t’i paguhej çmimi i saj. Iu thaftë dora këtij blerësi e mos paftë hajr! E inshallah dështoftë ky shitës në zotimet e tij! Por tani duhet të rrëmbeni armët e të bëni gati për luftë çdo gjë që nevojitet. Flakët e saj tani janë ndezur e po ngrihen lart e më lart. Vishuni me qëndresë e durojini mundimet, se kjo. (I)

 

.....................................................

 

(I) Imam Aliu e ka mbajtur këtë fjalim para se të nisej për në Nehravan. Këtu janë tre pjesë të tij. Në të parën përshkruhet gjendja e Arabisë përpara Shpalljes, në të dytën jepen rrethanat që e detyruan të tërhiqej, e në të tretën flitet për marrëveshjen dhe pazaret midis Mu’avies dhe Amr bin Asit. Historia e arritjes së kësaj marrëveshjeje është e tillë:

Imam Aliu kishte dërguar Xherir bin Abdullah Bexheliun te Mu’avia, për të kërkuar besnikërinë e tij, por ky e vononte me pretekstin se do t’i jepte së shpejti një përgjigje. Ndërkohë nisi të hetonte, deri në ç‘masë ishin të gatshëm sirianët për ta mbështetur. Kur arriti të merrte përkrahjen e tyre duke i nxitur për shpagimin e gjakut të Kalifit të Tretë, u këshillua edhe me të vëllain, Utbe bin Ebu Sufianin. Ky i tha:

“Nëse tërhiqet në bashkëpunim Amr bin Asi, ai ka për të zgjidhur me mençurinë e tij shumë vështirësi; por ai nuk do pranojë lehtë të punojë për forcimin e pushtetit tënd, pa marrë çmimin që do. Po të jesh gati ta paguash atë çmim, do bëhet këshilltari e ndihmësi yt më i mirë”. Mu’avia e pëlqeu këtë mendim, e thirri Amr bin Asin dhe bisedoi me të. Më në fund vendosën që haku i Uthmanit të merrej duke bërë fajtor Imam Aliun për derdhjen e gjakut të tij. Krahas kësaj Amr bin Asi merrte përsipër të mbante lart e të fortë autoritetin e Mu’avies në Siri. Për këto shërbime, ai do të shpërblehej me zotërimin e Egjiptit. Pas kësaj, të dy iu përveshën punës për realizimin e marrëveshjes dhe e mbajtën fjalën që i dhanë njëri-tjetrit.