35. SURETUL - BELEDË (90)

(20 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. Betohem në këtë qytet!

2. E ti je që gjendesh në këtë qytet!

3. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij!

4. Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme.

5. A mendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë askush?

6. E thotë: “Unë kam shpenzuar shumë pasuri!”

7. A mendon ai, se atë askush nuk e ka parë?

8. A nuk i dhamë Ne atij dy sy,

9. edhe gjuhë e dy buzë,

10. dhe i sqaruam atij për të dy rrugët?

11. E ai nuk u hodh në përpjetëzën (rrugë e vështirë - qafëmalit).

12. E ç’gjë të mësoi ty, se ç’është Akabe (rruga e vështirë)!

13. Është lirimi i një skllavi,

14. ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria:

15. Ndonjë jetimi që është i afërt,

16. ose ndonjë të varfri, që e ka molisur varferia.

17. E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri-tjetrin për durim dhe që këshilluan për mëshirë (për ndihmë),

18. të tillët janë të zotët e anës së djathtë.

19. Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet Tona, ata janë të së majtës.

20. Kundër tyre është zjarri i mbyllur.