24. SURETU - ABESE (80)

(42 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. Ai vrenjti (fytyrën) dhe u kthye,

2. ngase atij i erdhi i verbri.

3. E ku mund ta dish ti, ndoshta ai do të pastrohet,

4. apo do të këshillohet dhe këshilla do t’i bëjë dobi!

5. E ai që nuk ndien nevojë (për Zotin) pse ka pasuri,

6. ti atij i vë veshin (i drejtohesh)!

7. Po ti nuk ke përgjegjësi, pse ai nuk pastrohet.

8. Ndërsa ai që nxiton dhe vjen te ti,

9. dhe meqë ai frikësohet,

10. e ti nuk e zë asgjë (dhe nuk ia vë veshin fjalës së tij).

11. Jo ashtu! Në të vërtetë këto janë këshilla.

12. Kush do të marrë mësim nga kjo (nga Kurani).

13. Është këshillë në fletë të çmueshme,

14. me vlerë të lartë e të ruajtur,

15. në duar të udhëtuesve (engjëjve udhëtues mes Allahut e njerëzve),

16. të nderuar e të ruajtur.

17. Qoftë mallkuar njeriu, sa mohues i fortë është ai!

18. Po prej çkafi e krijoi Ai atë?

19. Atë e krijoi prej një pike uji dhe e përgatiti.

20. Pastaj atij ia lehtësoi rrugën.

21. Mandej atë e bëri të vdesë dhe atij i bëri varr (të varroset).

22. Pastaj kur të dojë Ai e ringjall atë.

23. Jo! Ai nuk zbatoi atë që urdhëroi Ai.

24. Njeriu le të shikojë ushqimin e vet.

25. Ne lëshuam shi të mjaftueshëm.

26. Pastaj e çamë tokën sipas nevojës së bimës,

27. dhe bëmë që në të të mbijnë drithëra,

28. edhe rrush e perime,

29. edhe ullinj e hurma,

30. edhe kopshte të dendura,

31. edhe pemë e kullosa,

32. si mjete gjallërimi për ju dhe për bagëtinë tuaj.

33. E kur të vijë Ushtima (krisma e Kijametit);

34. Atë ditë njeriu ikën prej vëllait të vet,

35. prej nënës dhe prej babait të vet,

36. prej gruas dhe prej fëmijëve të vet.

37. Atë ditë çdo njeriu i mjafton çështja e vet.

38. Atë ditë do të ketë fytyra të shndritura,

39. të buzëqeshura e të gëzuara.

40. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhëruara,

41. që i ka mbuluar errësira e zezë,

42. e të tillët janë ata mohuesit, mëkatarët.