22. SURETUL – IHLAS (112)

(4 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. Thuaj: Ai, Allahu është Një!

2. Allahu është Ai, që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.

3. As s’ka lindur kënd, as nuk është i lindur,

4. dhe Atij askush nuk i është i barabartë.