19. SURETUL - FIL (105)

(5 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. A nuk e ke parë, se ç’bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit?

2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?

3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!

4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!

5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!