15. SURETUL - KEVTHER (108)

(3 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira,

2. prandaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!

3. E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.