13. SURETUL - ASR (103)

(3 ajete)

Me emrin eAllahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. Betohem në kohën!

2. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt,

3. me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.