12. SURETUL - INSHIRAH (94)

(8 ajete)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh!

 

1. A nuk ta hapëm Ne gjoksin tënd?

2. Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,

3. e cila shtypte shpinën tënde,

4. dhe Ne ta ngritëm lart famën tënde?

5. E pa dyshim, se pas vështirësisë është lehtësimi.

6. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.

7. E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (Allahut).

8. Dhe vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!