Prikaz namaza

Prije nego počneš ne zaboravi razlog (nijjet) zbog čega sve ovo radiš:"Namjera nam je da se približimo Allahu i da izvršimo svoju obavezu."

 

 

Sabah Namaz

 

 

Prvi rekat

 

 

 

 

Podieći ruke u ravninu lica i reći:

"Allahu Ekber"

(Allah je najveći)

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahiim,

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo u istom položaju:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i predimo u Ruku

  

Gledamo izmedu stopala i ućimo: 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

  

Uspravljamo se i izgovaramo: 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Stavljamo čelo na zemlju.

Zemljul? Ili kamen. Kamen!? Ili drvo. Drvo!?

Ovdje je važno naglasiti da u sedždi čelo mora biti položeno na nešto prirodno,

ne na materijal koji je jestiv niti od kojeg se pravi odjeća.

Takoder, sedžda se ne smije činiti na materijalu koji se ne smatra dijelom zemlje,

kao što je zlato, srebro, plastika, asfalt, itd.

Za sedždu je dovoljno ako nademo pločasti kamen ili komad drveta ili komad

čistog bijelog papira, ili pak imamo serdžadu (prostirku) od trske ili sličnog materijala.

Znači, kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

Sada sjednemo i kažemo

Allaahu Ekber

i još:

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih 

 Sjednimo za trenutak da bi rekli

Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen prvi rekat (dio).

Podignimo se govoreći:

 

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

 (Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 

 

 

Drugi rekat

 

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahim

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'in

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal. Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Kunut

  

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe,

sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu.

Za primjer ćemo navesti kratku dovu:

 

'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur  raah'imiin.

(Gospodaru! Oprosti smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.) 

 

 Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku

Gledamo između stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala) 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,učimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala) 

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još : 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put: 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

Poslije druge sedžde sjednimo, i proućimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:

 

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikekh,

 Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resu uluh

 Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

 

pa proučimo selame:

 

Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,

Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,

Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh

 

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi,

mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.:

 

34 puta Allahu Ekber,

 33 puta El-hamdulillaah i

 33 puta Subhanallaah,

 

kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje,

sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.

 

 

Podne,ikindija i jacija namaz

 

 

Prvi rekat

 

 

Podieći ruke u ravninu lica i reći:

"Allahu Ekber"

(Allah je najveći)

Spustiti ruke niz tijelo i učiti na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahiim,

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo u istom položaju: 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku 

 

Gledamo izmedu stopala i ućimo: 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ye bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

  

Uspravljamo se i izgovaramo: 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali) 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal, učimo:

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber

i još:

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 Poslije ovog recimo opet

Allaahu Ekber!

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put: 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.  

Sjednimo za trenutak da bi rekli Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen prvi rekat (dio). Podignimo se govoreći:

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 

 

Drugi rekat

 

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom: 

Bistnillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahim

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'in

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal. Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Kunut

 

 

 Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe,

sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu.

Za primjer ćemo navesti kratku dovu:

 

'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur  raah'imiin.

(Gospodaru! Oprosti smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)

  

Gledamo izmedu stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

  

 Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,ućimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzviš eniji i Njemu hvala)

  

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još:

 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam)

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber! 

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih

 

Poslije druge sedžde sjednimo, i proućimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikekh,

 Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resu uluh

 Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

Sjednimo za trenutak da bi rekli Allaahu Ekber.

Ovim je završen drugi rekat (dio).

Podignimo se govoreći:

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 

 

Treći rekat

 

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

 tri puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:

 

Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.

(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

 

  

Gledamo između stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki Njemu hvala)

  

Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

 

Kada nam je ćelo ploženo na odgovarajući materUal,učimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzvišenUi IVjemu hvala)

  

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još: 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

 

 Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put: 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih. 

Sjednimo za trenutak da bi rekli

Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen treći rekat (dio). Podignimo se govoreći:

 

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam

 

 

 

Četvrti rekat

 

 

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

t r i puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:

Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.

(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

  

Gledamo između stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,učimo:

 Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber ijoš:

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber

 

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikeleh,

Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh

Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

pa proučimo selame:

Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,

Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,

Esselaamu ralejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh.

 

 

Akšam namaz

 

 

 

Prvi rekat

 

 

 

Podići ruke u ravninu lica i reći:

 

"Allahu Ekber"

(Allah je Najveei)

Spustiti ruke niz tijelo i reći, na arapskom:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahiim

Maaliki jev middin

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul. Huvallaahu ehad

Allahus Samed,

Lem jelid Ye leni juuled,

Ve lent fekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo na Ruku 

 

Gledamo između stopala i ućimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo: 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući niaterijal, ućimo: 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

Sada sjednemo i kazemo Allaahu Ekber i još: 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(TraZim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraeam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekberr

 

 

Vratimo se ponovo sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

 

Sjednimo za trenutak da bi rekli Allaahu Ekber. 

Ovi, je završen prvi rekat (dio). Podignimo se govoreei: 

Bi hay lillahi ye kuvvetihi akumu ve aku'd.

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 

 

 

Drugi rekat

 

 

 

Spustiti nuke niz tijelo i ućiti, na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin Errahmaanir Rahiim,

Maaliki jev middiin,

ljjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,

Ihdinas siraatal mustakiim

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje ućimo:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

 

 

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe,

sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu.

Za primjer čemo navesti kratku dovu:

 

'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur raahimiin

(Gospodaru! Oprosti i smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji)

 

Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku

 

Gledamo između stopala i učimo: 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

Semi' Allaahu li men hamideh

(čuje Allah onoga ko Njega hvahi)

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Kada nam je čelo položeno na

odgovarajući materijal,ućimo:

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još :

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:

 

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikeleh,

Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh

Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

Sjednimo za trenutak da bi rekli Allaahu Ekber.

Ovim je završen drugi rekat (dio). Podignimo se govoreći:

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedani)

 

 

 

 

Treči rekat

 

 

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

t r i puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:

Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber. 

(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nemu drugog boga osim Allaha, Allah jenajvea)

  

 

Gledamo izmedu stopala i učimo: 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

Uspravljamo sie i izgovaramo:

Semir Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,učimo:

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i 1Vjemu hvala)

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber još :

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

 

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

Sjednimo za trenutak da bi rekli Allaahu Ekber.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo teš ehud (izjava, svjedočenje), ovako:

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikeleh,

Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh

Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

 

pa proučimo selame:

Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,

Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,

Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh.

Ovim je završen treći rekat (dio).

 

Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.:

34 puta Allahu Ekber,

33 puta El-hamdulillaah i

33 puta Subhanallaah,

kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rodake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.

 

Broj vadžib (obaveznih) rekata u pojedinim namazima:

 

1. Jutarnji namaz(fedžr ili sabah) ima 2 dva.

2. Podne namaz (zuhr) ima 4 četiri.

3. Asr namaz (ikindija) ima 4 četiri.

4. Večernji namaz(akšam ili magrib) ima 3 tri.

5. Noćni namaz (jacija ili riša) ima 4 četiri.

Broj sunnet (mustehab ili preporučenih) rekata za svaki namaz:

I.Jutarnji namaz inia dva sunnet rekata koji se klanjaju prije namaza.

2.Podne namaz ima osam sunnet rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.

3.Asr namaz, takoder, ima osam rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.

4.Večernji namaz ima četiri rekata koji se klanjaju u dva puta po dva rekata poslije namaza.

5.Noćni namaz ima dva rekata koji se klanjaju poslije namaza.