Poslanikov govor na Gadir Humu

 

Gadîr Hum se nalazi u mjestu Džuhfâ između Mekke i Medine. Kada je Poslanik bio na putu kući, nakon obavljanja Oprosnog hadža, melek Džibrîl mu je donio objavu od Allaha: 

 

“O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, - ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah će te od ljudi štititi...” (5:67).

 

Poslanik je odmah zastao i naredio da se svi ljudi koji su otišli naprijed pozovu nazad, i sačekao je one koji su išli iza. Kada se cijeli karavan sakupio, od kamiljih sedla napravljen je minber, i počišćeno je bagremovo trnje. Poslanik se popeo na minber i održao dugačak govor. Dan je bio jako vreo; ljudi su morali da rašire svoje ogrtače ispod nogu i preko svojih glava. Poslanik im se obratio sljedećim riječima:

 

 "Hvala pripada Allahu - uzvišenom u Svojoj jednosti, jedinstvenom u Svojoj neuporedivosti, neuporedivom u Svojoj moći i veličanstvenom u Svojoj osobenosti.

Svojim znanjem sve obuhvata i sve stvoreno Svojom moći i dokazom podčinjava. Veličan ne prestaje biti i hvaljen će uvijek ostati – Začetnik planina, Poravnatelj ravnica, Vlasnik zemalja i nebesa. Hvaljen je i svet je On, Gospodar meleka i Duha.

On je plemenit prema svemu što je stvorio. Vremenski je ograničio sve što je u postojanje doveo. Vidi svako oko, dok oči Njega ne vide. Strpljiv je On! Njegova milost sve obuhvata, i Svoje blagodati svima daruje.

Ne brza sa osvetom, i ne žuri da kazni one koji kaznu zaslužuju. On za sve tajne zna, kao i misli i namjere svačije – od Njega nije ništa sakriveno i za Njega ne postoje misterije nikakve! Samo Njegovo znanje sve obuhvata, samo On sve nadjačava, On je sve sposoban, i samo On ima moć nad svim! Njemu slično ništa nije, i On stvara sve od ničega.

On ostaje stalno, zauvijek! (Allah) Pravedni, nema boga osim Njega – Moćnoga, Mudroga! Visoko je On da bi se pogledom mogao vidjeti, al' On prati pogled svaki. On je Blag, o svemu obaviješten! Niko nije u stanju opisati Ga, niti je iko u stanju ispitati Ga – bilo razmišljanjem o Njemu u sebi ili raspitivanjem o Njemu kod drugih – osim onog što je On sam dozvolio da se o Njemu zna.

Svjedočim da je On Allah koji je ispunio vrijeme Svojom svetošću i prekrio vječnost Svojom svjetlošću; i da On izdaje naređenja Svoja bez savjetovanja sa savjetnikom nekim; i da vodi poslove Svoje sam, bez učešća u njima saradnika nekog; i da u onome što On čini nema suprotnosti nikakvih!

Oblikovao je ono što je stvorio bez primjera ikakva, i napravio je ono što je napravio bez pomoći od ikoga – On oponašao nikoga nije i On se na nikoga ugledao nije. Počeo je nešto i ono je pošlo, stvorio je nešto i ono je postalo.

On je Allah pored kojeg nema boga nikakva – savršen Stvoritelj, dobra Darivalac, Pravednik koje ne tlači, Plemeniti od kojeg sve počinje i kome se sve vraća. Svjedočim da je On onaj pred čijom moći sve popušta i iz strahopoštovanja prema Njemu sve mu se podvrgava.

On je Vlasnik vlasništva svačijeg. On je staze nebeskih tijela učinio kružnim; učinio je da sunce i mjesec plove do roka određenog, On noć uvija u dan a dan uvija u noć, i svaki brzo smjenjuje drugi.

On glave dolazi svakom tiraninu oholom i uništava svakog šejtana nepokornog. Njemu se nema ko suprotstaviti niti se suprotstavljanje njemu može zamisliti. On je Jedan, bez početka i kraja, nije rodio niti je rođen, Njemu slično ništa nije – Bog jedini, Gospodar uzvišeni – poželi pa izvrši, hoće pa uradi, zna pa nabroji.

On smrt daje i oživljuje, imetak uvećava i smanjuje, na smijeh navodi i rasplakuje, On je blizu i odlučuje, uskraćuje i daje – kraljevstvo Njemu pripada, hvalu zaslužuje, od Njega samo dobro dolazi, nad svemu On moć ima, i On u dan noć, a dan u noć uvodi!

Nema boga osim Njega, Moćnog koji oprašta, na molitve odgovara, velikodušno dariva, Izbrojitelja dahova, Gospodara džina i ljudi. Za Njega ništa teško nije, ne smetaju mu povici onih koji Ga u pomoć zovu niti Ga ljute zahtjevi onih koji od Njega uporno traže.

On je zaštitnik čestitih, darivalac uspjeha uspješnih, svjetova Gospodar koji zaslužuje da Ga svako hvali i da Mu zahvaljuje.

Njega hvalim u sreći i nesreći, u teškoći i blagostanju, i vjerujem u Nj, i meleke, i knjige i poslanike. Slušam i izvršavam ono što naređuje, žurno činim ono čime je zadovoljan, pokoravam se onom što određuje – s željom da Mu budem poslušan, i iz straha od Njegove kazne, jer On je Allah, od čijeg plana niko se ne osjeća sigurno, dok nepravdu od Njega ne očekuje niko. 

Potvrđujem da sam Mu rob, i svjedočim da mi je On gospodar. Prenosim ono što mi se objavljuje, pazeći da ne uradim nešto čime bih na se navukao nesreću koju od mene ne bi mogao odvratiti niko, ma koliko moćan bio. Nema boga osim Njega.

Zaista me je obavijestio da, ako ne prenesem ono što mi se sada objavljuje, kao da nisam uopšte ni prenio Njegovu poruku; a On, hvaljen i uzvišen je, obećao mi je da će me zaštititi a On je dovoljan zaštitnik. On mi je objavio: ''U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. O Poslaniče, prenesi ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog, a ako ne uradiš onda nisi ni prenio Njegovu poruku, i Allah će te zaštititi od ljudi.'' (Kur'an 5:67)

O ljudi! Do sada nisam propustio da vam prenesem ono što mi se objavljuje, pa ću vam sada reći razlog objavljivanja ovog ajeta. Džibril mi je dolazio tri puta, prenoseći mi selame od Gospodara i naređujući mi da se zaustavim na ovom mjestu i obavijestim svaku bijelu i crnu osobu da je Ali b. Ebi Talib brat moj, izvršioc moje oporuke, halifa moj i imam poslije mene. Njegov položaj u odnosu na me jednak je položaju Haruna u odnosu na Musaa, osim toga što poslije mene neće biti poslanika.

On je vaš velijj (zaštitnik i gospodar) poslije Allaha i Njegovog Poslanika, jer, zaista, mi je Allah objavio o tome u Svojoj knjizi: ''Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici, oni koji molitvu obavljaju i milostinju daju dok se u namazu pregibaju.'' (K.5:56) Ali b. Ebi Talib je klanjao i davao zekat dok je bio u rukuu, i on ima Allaha, Moćnog i Uzvišenog, uvijek na pameti.

Tražio sam od Džibrila (mir na nj) da me izuzme od prenošenja ovog, o ljudi, znajući za mali broj bogobojaznih (muttaqin) među vama, a velik broj licemjera, i za nepoštenja grešnika, i zavjere onih koji preziru islam i njemu se izruguju, a koje je Allah opisao u Svojoj knjizi riječima: ''Kada ste to jezicima svojim prepričavati stali i kada ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono u Allaha krupno.'' (K.24:16) ; I zbog brojnih izazivanja sve dok me nisu nazvali ''uhom'', a sve zbog njegove velike bliskosti samnom i mog neograničenog pouzdanja u njega, tako da je Allah, uzvišeni, objavio: ''Ima ih koji vrijeđaju Vjerovjesnika govoreći: On je ''uho''. Reci: '''Uho'' za ono što je dobro za vas, vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike ...''' (K.9:62)          

Mogao sam ih prozvati imenima, i na njih ukazati pomoću onih uglednih u njihovim očima, i mogao sam ih zauvijek obilježiti, ali ne, Allaha mi!, u svim stvarima koje su ih se ticale bio sam prema njima dobar. Ali, to nije bilo dovoljno da Allah bude zadovoljan samnom sve dok ne prenesem ono što mi se sada objavljuje: ''O Poslaniče, prenesi ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog, a ako ne uradiš onda nisi ni prenio Njegovu poruku, i Allah će te zaštititi od ljudi.'' (Kur'an 5:67)

 Zato, znajte, o ljudi, da vam je Allah odredio gospodara i zaštitinika, vođu i imama, obavezni su mu poslušni biti muhadžiri i ansari (tj. iseljenici iz Mekke i pomoćnici iz Medine, np.p.), i njihovi sljedbenici u dobru, i nomadi pustinje, i stanovnici gradova i sela, i Arapi i ne-Arapi, i slobodni i robovi, i stari i mladi, bijeli i crni, i svaki onaj ko vjeruje u jednog Boga.

Njegove odluke sprovodite, njegove riječi potvrdite, i ono što vam naređuje uradite. Proklet je onaj ko mu se suprotstavi, spašen je onaj ko ga slijedi, vjernik je onaj ko ga prihvati – njemu će Allah oprostiti, kao onome ko Ga sluša i pokorava mu se.

O ljudi, zaista je ovo moj zadnji govor pred ovolikom skupinom, pa zato slušajte i pokorite se naređenju Gospodara vašeg, jer Allah, Uzvišeni, vaš je Gospodar i zaštitnik, pa onda gospodar vam je Njegov Poslanik, Muhammed (s.a.v.) koji stoji pred vama obraćajući vam se, i onda poslije njega gospodar (velijj) i vođa vam je Ali – po naređenju Allaha, vašeg Gospodara (rabba). Poslije njega imamet (vođstvo) će se nastaviti preko potomstva njegova do Dana sudnjega, kada ćete sresti Allaha i njegova Poslanika.

  Dozvoljeno (halal) je ono što je Allah dozvolio, i zabranjeno (haram) je ono što je Allah, Uzvišeni, zabranio. A sve ono o čemu me je Allah iz Svoje Knjige naučio vezano za zabranjeno i dozvoljeno, ja sam prenio njemu. Zato, o ljudi, nema znanja koje mi Allah nije dao, a sve znanje koje mi je On dao ja sam predao Aliju, imamu bogobojaznih (el-muttaqin), tako da je on imam mubin (jasan imam, vidi K.36:12, np.p).

O ljudi, ne napuštajte ga i ne okrećite mu leđa; neka vam ne bude mrzak, ne oholite se prema njemu i potpuno mu se pokorite. On je onaj ko vodi ka istini i nje se drži, ko iskorjenjuje laž i od nje odvraća. U radu za Allahovu stvar kritike i pritužbe ništa ga ne ometaju. Uz sve to, on je prvi koji je povjerovao u Allaha i Njegova Poslanika, on se žrtvovao da bi spasio Allahova Poslanika, i on je bio uz njega kada se niko od ljudi nije klanjao Allahu osim Poslanika i njega.

 

O ljudi, dajte mu prvenstvo jer ga je Allah vašim prvakom učinio, i pokorite se njemu jer ga je Allah za vašeg vođu postavio. O ljudi, zaista je on vođa od Allaha postavljen, i Allah neće primiti pokajanje, niti će oprostiti ikome ko mu se ne pokori. Tako će biti i sa svim onim koji mu se suprotstave – kaznit će ih kaznom jezovitom, trajno, u nedogled. Zato, pazite da mu se ne suprotstavite da ne bi gorjeli u ''vatri, za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.''(K.2:25) 

O ljudi, Allahom se kunem da su o meni donosili vijesti poslanici i vjerovjesnici prije mene, da ću ja biti zadnji poslanik i vjerovjesnik – dokaz za sva stvorenja, stanovnike nebesa i zemalja. Onaj ko u ovo ne vjeruje kafir je iz doba džahilijje, on i onaj ko sumnja u ovo što danas govorim završit će u vatri. O ljudi, Allah me je nagradio time što me je ovim istakao nad ostalim vjerovjesnicima. To je Njegov dar meni i Njegova dobrota prema meni - nema boga osim Njega – Njega hvalim neprestano i beskrajno, u svakom mjestu i prilici.

O ljudi, dajte prednost Aliju nad svim ostalim ljudima, jer je on zaista najbolji od svih ljudi poslije mene, od muškoga i ženskoga. U ime nas i zbog nas Allah šalje opskrbu i stvorenja se održavaju u životu. Neka je proklet, neka je proklet, i  neka se Allahova srdžba spusti, neka se Allahova srdžba spusti na svakog onog ko se usprotivi ovome i ne prihvati ovo što kažem – neka se Allahova srdžba spusti na takvog. Zaista me je Džibril obavijestio da je Allah rekao: ''Moja srdžba i prokletstvo su na onoga ko se suprotstavi Aliju i onoga ko ga ne uzme za vođu.'' I, zato, ''neka svaka duša gleda šta je za sutra pripremila'' (K.59:19), i bojte se Allaha i ne protivrječite mu ''da ne bi noga pokliznula nakon što je stabilna bila'' (K.16:94), a Allah zaista zna šta radite.

O ljudi, zaista je on dužnost prema Allahu koju On spominje u Svojoj Knjizi: 'Teško meni, zbog dužnosti prema Allahu koju sam propustio ...!' (K.39:56) O ljudi, razmotrite Kur'an i shvatite ajete njegove. Obratite pažnju na one jasne i ne slijedite one nejasne, i tako mi  Allaha, niko vam neće objasniti granice dozvoljenog i zabranjenog u Kur'anu, niti će vam dati njegovo ispravno tumačenje osim ovog kojeg ću uhvatiti za ruku, privući sebi i podići, i obavijestiti vas da je on gospodar svakom kome sam ja gospodar. On je Ali b. Ebi Talib, brat moj, nasljednik, i njemu pripada vlast od Allaha, Uzvišenog, koju sam ja imao.

O ljudi, zaista Ali i dobri ljudi iz potomstva mog predstavljaju stvar od važnosti manje, dok je Kur'an stvar od važnosti veće, ali svako od ovo dvoje govori o drugom, uzajamno se dopunjuju, nikad jedno drugom ne protivrječe i neće se nikad razdvojiti sve dok me ne sretnu na izvoru Havd. Oni su Allahovi povjerenici među stvorenjima Njegovim i upravnici na zemlji Njegovoj.

Sada, zaista sam ispunio svoju dužnost, prenio sam ono što sam trebao i (svog sam nasljednika) imenovao. Allah, Uzvišeni, rekao je, a ja vam od Njega prenosim, da niko ne može biti zapovjednik vjernika (emir el-mu'minin) osim ovog mog brata, i da nije dopušteno da vlast nad vjernicima poslije mene ima iko drugi osim njega.

(Onda je Poslanik Božiji, s.a.v., uhvatio Alija za nadlaktice i podigao ga tako da su njegova stopala došla u visinu Poslanikovih koljena, i rekao: )

O ljudi, ovo je Ali, brat moj i nasljednik! On posjeduje znanje moje, on je moj nasljednik (halifa) u vođenju ummeta moga i u tumačenju Knjige Allahove. On poziva Njemu, čini djela draga Njemu, ratuje protiv neprijatelja Njegovih, pomaže u poslušnosti i odvraća od neposlušnosti Njemu. On je halifa Božijeg Poslanika, zapovjednik vjernika i imam koji upućuje na put pravi. On će se boriti protiv onih koji će zakletvu prekršiti (en-Nakisin), i protiv razbijača zajednice (el-Qasitin), i protiv otpadnika od vjere (el-Mariqin) i u tome će slijediti Allahove naređenje. Govorim vam ono što mi Allah nalaže, i nisam izmijenio Njegove riječi, i po Allahovom naređenju tražim: O Allah!, budi prijatelj onom ko bude prijatelj njemu, a neprijatelj onom ko bude neprijatelj njemu. Svoje prokletstvo spusti na onog ko odbije da ga prizna, i Svoju srdžbu na onog ko porekne njegovo pravo. O Allah, zaista si mi objavio da, time što je vođstvo (imamet) poslije mene pripalo Aliju, prijatelju Tvom, i time što sam to jasno objavio i na to mjesto ga postavio, učinio si vjeru (islam) kompletnom robovima Svojim, blagodat Svoju prema njima upotpunio i postao si zadovoljan da im islam bude vjera (vidi K.5:4 np.p.), pa si onda rekao ''A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu među gubitnicima biti.'' (K.3:86) Bože, budi mi svjedok, a Ti si dovoljan kao svjedok, da sam im zaista prenio ono što Si mi naredio.                                

  O ljudi, zaista Allah, Uzvišeni, vjeru vam je učinio kompletnom njegovim imametom (vođstvom), i zato onaj ko ne bude slijedio njega, i one iz mog potomstva preko njega, koji budu zauzimali njegovo mjesto do Sudnjeg dana i stajanja pred Allahom, Uzvišenim, pa oni su oni čija djela će poništena biti i u vatri će vječno ostati, i kaznu im Allah neće smanjiti niti će je odložiti.

O ljudi, ovo je Ali b. Ebi Talib, moj pomoćnik, najbolji među vama i najzaslužniji za ovaj položaj. On je meni najbliži i najdraži među vama. Allah, Uzvišeni, i ja smo njime zadovoljni. Nema ajeta objavljenog povodom Allahovog zadovoljstva a da se ne odnosi na njega, niti se Allah obraća sa ''O vjernici !...'' a da ne počne prvo od njega; niti je objavljen i jedan ajet u kojem se neko hvali  a da se ne odnosi na nega; niti Allah dodjeljuje džennet u suri ed-Dahr ikom drugom do njemu; niti je On objavio tu suru drugim povodom osim povodom njega, i niti je On pohvalio u njoj ikog drugog sem njega.

O ljudi, on je potpora Allahove vjere, i on se drugima suprotstavlja da bi odbranio Allahovog Poslanika. On je uvijek Allaha svjestan i čiste su njegove namjere i djela. On je vodič drugima dok je on od Allaha vođen. Poslanik vaš je najbolji poslanik, a nasljednik Poslanika vašeg najbolji je od nasljednika prijašnjih poslanika, i sinovi njegovi poslije njega su najbolji nasljednici.

O ljudi, potomstvo svakog poslanika poticalo je od samog njega, dok potomstvo moje poticat će iz potomstva Alijeva.

O ljudi, zaista je Iblis, usljed zavisti izveo Adema iz dženneta, pa zato nemojte mu zavidjeti da djela vaša ne bi poništena bila i da noge vaše ne pokliznu, jer, zaista, Adem (a.s.) bio je poslan na zemlju zbog samo jedne greške, a on je bio Allahov izabranik, pa šta će biti s vama, znajući da se među vama nalaze Allahovi neprijatelji. Zaista, mrziti Alija neće niko do nesrećnik (šaqijj), a voljeti ga neće niko do bogobojaznik (taqijj), i neće vjerovati u njega niko do vjernik iskren. Tako mi Allaha, o Aliju je objavljena sura el-Asr: ''U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Tako mi vremena, čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.''

O ljudi, pozivam se na Allaha kao svjedoka da sam vam prenio poruku, a ''Poslaniku je jedino dužnost da prenese.'' (K.5:100) O ljudi, ''bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao (Allahu) pokorni!'' (K.3:103) O ljudi, ''vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlost koju s njim šaljemo.''(K.64:9)  ''prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga.'' (K.4:48)

O ljudi, svjetlost od Allaha, Uzvišenog, u meni je usađena, pa onda u Aliju, pa onda u potomstvu njegovu, sve do el-Kaima el-Mehdija, koji će ostvariti pravo Allahovo i svako pravo koje pripada nama. Allah, Uzvišeni, učinio nas je dokazima nad nemarnim, tvrdoglavim, prekršiteljima, nevjernicima, grešnicima i nepravednim zulumćarima iz svih naroda i svjetova.

O ljudi, podsjećam vas da sam ja od Allaha poslan vama, a prije mene su dolazili Allahovi poslanici, pa ako umrem ili ubijen budem, zar ćete se stopama svojim vratiti? ''A onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.'' (K.3:145) Zaista Alija krase osobine strpljenja i zahvalnosti, a poslije njega te osobine će imati djeca moja iz njegova potomstva.

O ljudi, nemojte misliti da ste svojim islamom Allaha, Uzvišenog, nečim zadužili, jer ćete tako navući na se Njegovu srdžbu i izazvati Njegovu kaznu, a On zaista prati sve šta radite.

O ljudi, zaista će se poslije mene pojaviti imami koji će pozivati u vatru i kojim na Sudnjem danu neće biti pomognuto. O ljudi, znajte da se Allah, Uzvišeni, i ja njih odričemo.

O ljudi, zaista će oni i njihovi sljedbenici, njihove pristalice i njihovi pomagači biti u najnižem dnu džehennemske vatre, a kako će to biti ružno boravište za ohole! Oni su načinili ugovor, i neka svako gleda kakav ugovor ima, pa će ono što je u ugovoru njihovom zadesiti narod.

O ljudi, ostavljam vođstvo (imamet) i nasljedstvo (viraset) svom potomstvu sve do Dana sudnjeg, i zaista ovo prenosim jer mi je bilo naređeno (od Allaha), i to će biti Allahov dokaz protiv svakog prisutnog i odsutnog, za svakog onog ko svjedoči ovo i onog ko to danas ne svjedoči, za svakog rođenog i nerođenog – zato neka prisutni prenese odsutnom, neka roditelj prenese djetetu sve do Dana sudnjeg. Ali, neki će o toga (vođenja ummeta) napraviti kraljevstvo, bespravno ga prisvojiti, a Allahovo prokletstvo je na one koji ga preotmu i nasilno prisvoje, i povodom toga polagaćete nam račun, o ljudi i džinovi. Na vas će se ognjeni plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti.

O ljudi, Allah, Uzvišeni, neće vas ostaviti u stanju u kojem ste, sve dok lošeg od dobrog ne odvoji, a Allah vam neće ono što je skriveno otkriti.

O ljudi, zaista nema mjesta koje Allah nije uništio kada su njegovi stanovnici pokušali da pobiju istinu lažima; tako isto On uništava naselja čiji su žitelji nasilnici i tlačitelji, što On i spominje (u Svojoj knjizi). A ovaj Ali je vaš imam i vladar, i on je Allahovo obećanje. Allah uvijek ispuni ono što obeća.

O ljudi, zaista je većina naroda prošlih skrenula s pravog puta, i kako je Allah uništio te generacije prošle, uništit će zabludjele generacije buduće. Allah, Uzvišeni, kaže: ''Zar Mi nismo drevne narode uništili i poslije njih i one koji su za njima dolazili?! Isto tako ćemo sa svim grešnicima postupiti! Teško toga dana poricateljima!'' (K. 77:16-20)  

O ljudi, zaista mi je Allah, Uzvišeni, zabranio jedne stvari a naredio druge. Na isti način sam to sve zabranio i naredio Aliju, tako da on zna sve što je zabranjeno i sve što je naređeno od Allaha, Uzvišenog. Zato slušajte šta vam naređuje i bićete bezbijedni, pokorite mu se i bićete ispravno vođeni, uzdržite se od onog što vam zabranjuje i nećete pogriješiti, živite onako kako on želi i nećete se razjediniti!

O ljudi, ja sam Allahov pravi put (siratul mustaqim) koji vam je On naredio da slijedite. To isto je Ali poslije mene kao i djeca moja od njegova potomstva, imami koji na istinu upućuju i prema njoj pravedno sude. (Onda je Poslanik s.a.v. proučio:) ''U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala pripada Allahu, svjetova Gospodaru, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si blagoslove Svoje podario, a ne onih koji protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.'' (K.1:1-7)) Ova je sura objavljena o meni i njima. Ona se na njih odnosi kako u svom opštem tako i u svom posebnom značenju. Oni su Allahove evlije (prijatelji) koji straha neće imati niti će žalosni biti. Zaista će Allahova partija pobjedonosna biti, i, zaista, Alijevi neprijateji su ljudi razdora i licemjerstva. Oni su ljuti protivnici vjere koji su se vratili u nevjeru i postali braća šejtana, i oni jedni druge kićenim besjedama radi obmane inspirišu. 

   Zaista su Alijevi prijatelji oni o kojima Allah govori u svojoj knjizi: ''Nećeš naći ljude koji u Allaha i onaj svijet vjeruju da su u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i duhom ih Svojim osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan i oni su s Njim zadovoljni. Oni su Allahova partija, a, zaista, Allahova partija će uspješna biti.'' (K.58:23)

Zaista su prijatelji njegovi oni koje je Allah opisao riječima: ''Onima koji vjeruju i vjerovanje svoje sa zlom ne pomute pripada sigurnost i oni su uputu primili.'' (K. 6:83)

I, zaista, za prijatelje njegove Allah kaže da su oni koji će u džennetske bašče ući sigurni, straha oslobođeni (K. 15:46-7) Njih će meleki dočekati riječima ''Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njih, u njima ćete vječno boraviti.'' (K.39:73). I, zaista, njegovi su prijatelji oni za koje Allah, Uzvišeni, kaže da ''će u džennet; u njemu će imati u obilju svega, bez računa.'' (K.40:41)

Zaista, njegovi su neprijatelji oni koji će se u vatri pržiti; zaista, ''kad budu u džehennem bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne.'' (K.67:7-8), i ''kad kod neka grupa uđe proklinjat će onu za kojom se u nevjerovanje povela.'' (K. 7:38) Zaista, njegovi neprijatelji su oni za koje Allah, Uzvišeni, kaže: ''Kad kod se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: 'Zar nije niko dolazio da vas opominje?' 'Jest, dolazio nam je onaj ko nas je opominjao' – odgovoriće – 'a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi.''' (K.67: 8-9)

I, zaista, prijatelji njegovi su oni koji se Gospodara svoga boje, iako Ga ne vide. Njima će pripasti oprost i nagrada lijepa.

O ljudi, kako je velika razlika imeđu džennetske bašče i džehennemske vatre! Neprijatelji naši su oni koje je Allah osudio i prokleo, a prijatelji naši su oni koje je On pohvalio i zavolio.

O ljudi, ja sam onaj ko opominje, a Ali je onaj ko na pravi put upućuje (vidi K. 13:7, np.p) O ljudi, znajte da sam ja Poslanik a da je Ali moj opunomoćenik, i da će zadnji imam od nas biti onaj koji će se podići (el-Ka'im), el-Mehdi. On će biti pravi poznavalac vjere; on će se osvetiti zlim i tlačiteljima; on će osvojiti i uništiti sve dobro utvrđene utvrde; on će istrijebiti svaku skupinu onih koji Allahu pridružuju druga; on će se osvetiti za svakog Allahovog prijatelja (evlija'); on će biti potpora Allahovoj vjeri, sposoban doprijeti da dna mora dubokih. On će na svakog onog ko neku prednost ima ukazati, a neznalice će znakom neznanja obilježiti. Zaista će on biti nešto najbolje jer on će biti Allahov izbor. On će naslijediti svako znanje i do u tančine ga poznavati. Zaista je on onaj koji će o Gospodaru pravo kazivati i stvari Njegove među ljudima oživljavati. On je ispravno od Allaha vođen i pomoću njega ka pravom putu drugi su vođeni. Zaista je on Allahov opunomoćenik i Njegov povjerenik. Njega su nagovještavali oni prije, i on će biti preostali Allahov dokaz (hudždžet) poslije kojeg neće biti Njegovih dokaza. Ništa pravo neće biti osim onog što je u njega, niti će svjetlo upute sijati igdje drugo osim kod njega. Zaista, njega niko neće moći nadjačati tako da ga niko neće moći pobjediti. On će biti Allahov čovjek na zemlji, Njegov presuditelj među stvorenjima i Njegov čuvar onog što je tajno i onog što je javno.

O ljudi, zaista sam vam objasnio i razumljivim učinio, i poslije mene ovaj Ali će vam objašnjavati i pomagati vam da razumijete. Znajte da ću vas poslije ovog govora pozvati da se rukujete samnom u ime prisege na vjernost njemu i vaše potvrde o prihvatanju njega. Onda ćete se rukovati s njim. Znajte da sam ja dao prisegu Allahu i da je Ali dao svoju prisegu meni, a ja sada uzimam prisegu od vas za Alija u ime Allaha, Uzvišenog, a ''onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu.'' (K.48:10)

O ljudi, ''Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj ko Ka'bu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakva prijestup ako krene oko njih. A onaj ko drage volje učini kakvo dobro djelo – pa, Allah je doista blagodaran i sve zna.'' (K.2:159) O ljudi, činite hadž Allahovoj kući jer se imetak onih koji joj dođu uveća dok se imetak oni koji je izbjegavaju smanji. 

O ljudi, svakom vjerniku koji dođe do Ka'be Allah oprosti sve njegove grijehe prošle, i kada završi hadž njegova djela se ponovo u obzir uzimaju. O ljudi, hadžijama je Allah pomoćnik, a sve ono što su potrošili On je sačuvao, i Allah ne propušta nagraditi one koji čine dobra djela. O ljudi, činite hadž s potpunom vjerom i zakonitim sredstvima, i ne napuštajte sveta mjesta prije nego se pokajete i odlučite da ćete napustiti sve grijehe.

O ljudi, klanjajte namaz i dajite zekat, kao što vam je Allah, Uzvišeni, naredio. A ako vremenom ili usljed nepažnje nešto zaboravite ili vam postane nejasno, tu je Ali, gospodar (velijj) vaš da vam objasni. Njega je Allah, Uzvišeni, postavio na taj položaj odredivši ga za mog nasljednika. On će vam odgovoriti sve što ga budete pitali i pojasniti vam sve što ne budete znali. Zaista je velik broj onog što je dozvoljeno (halal) i onog što je zabranjeno (haram) da bih mogao nabrojati i objasniti, pa onda podsticati da se čini dozvoljeno i odvraćati od zabranjenog, na jednom mjestu. Zato mi je naređeno da zatražim od vas prisegu na vjernost i da vas obavežem da prihvatite ono što sam vam donio od Allaha, Uzvišenog, vezano za Alija, vođu vjernika (emir el-mu'minin) i imame poslije njega koji su moji i njegovi potomci, od kojih će biti el-Mehdi, sve do Dana sudnjeg, koji će pravedno vladati.

O ljudi, sve dozvoljeno na što sam vam ukazao i sve zabranjeno od čega sam vas odvratio, zaista neću poništiti niti promijeniti. Zato, zapamtite to, sačuvajte i primjenjujte to među sobom. Nemojte to promijeniti niti ga za nešto drugo zamijeniti. Ponavljam vam ovo: namaz obavljajte, zekat dajite, podstičite na dobro i odvraćajte od zla. Zaista, glavna stvar kod podsticanja na dobro je da prihvatite moje riječi i prenesete ih onima koji ih nisu čuli, i podstaknete ih da ih prihvate i odvratite ih od njihovog odbijanja. Jer, zaista, one su od Allaha, Uzvišenog, i od mene, jer ne može se na dobro podsticati i od zla odvraćati osim uz imama bezgriješnog (ma'sum).

O ljudi, Kur'an vas je obavijestio da će imami poslije njega biti sinovi njegovi, a ja sam vas obavijestio da su oni dio mene a ja dio njih – kako Allah, Uzvišeni, kaže u Svojoj knjizi: ''Učinio ga (imamet) rječju koja će ostati u njegovom potomstvu.'' (K.43:28), a ja sam rekao da nećete zalutati ako se budete držali toga dvoje (Kur'ana i imama Ehlulbejta, op.p).    

  O ljudi, bojte se Allaha! Bojte se Allaha! Čuvajte se Sudnjeg dana, jer kako Allah, Uzvišeni, kaže: ''Zaista će potres, kad Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!'' (K.22:1) Imajte na umu smrt, obračun, vaganje (vaših djela), ispitivanje pred Gospodarem svjetova, nagradu i kaznu, pa onaj ko dođe s dobrim djelom biće za nj nagrađen a za onog ko dođe sa zlim nema mjesta u džennetu.

O ljudi, zaista vas ima previše da biste se mogli svi rukovati samnom, zato mi je Allah, Uzvišeni, naredio da zatražim od vas da jezicima potvrdite ono na šta sam vas obavezao proglasivši Alija vladarem  muslimana, i imame koji će doći poslije njega iz njegovog i mog potomstva. Recite svi zajedno: Čuli smo, pokoravamo se, prihvatamo da slijedimo ono što si nam prenio od našeg i tvog Gospodara vezano za Alija i za njegove sinove od kojih će biti imami. Obavezujemo se našim srcima, dušama, jezicima i rukama. Po tome, u tome i na tome ćemo živjeti i umirati i ponovo oživljeni biti. Nećemo to promijeniti, zamijeniti, u to posumnjati niti se o tome dvoumiti. Nećemo pogaziti obećanje, već ćemo poslušati Allaha, i poslušat ćemo tebe i Alija, vođu vjernika, i djecu njegovu, imame za koje si rekao da su tvoja djeca u njegovom potomstvu poslije Hasana i Husejna.

Već sam vas obavijestio o njihovom položaju kod mene i statusu njihovom kod Allaha, Uzvišenog. Rekao sam da su Hasan i Husejn prvaci omladine u džennetu, i da su oni dva imama poslije oca njihova, i da sam im ja otac prije njega. I recite: Pokoravamo se Allahu  u tome, i tebi i Aliju i Hasanu i Husejnu i imamima koje si pomenuo. Zakletvu i zavjet dajemo Vođi vjernika (emir el-mu'minin) našim srcima, dušama, jezicima i rukama, poput onoga ko prisegu da rukama i potvrdi jezikom, i ne želimo to za nešto drugo zamijeniti niti ćemo to ikad u nešto drugo promijeniti. Za svjedoka pozivamo Allaha, i on je dovoljan kao svjedok, i ti si nam svjedok, i svako onaj Allahu poslušan, u javnosti i tajnosti, i Allahovi meleci, i Njegova vojska i robovi, a Allah je najveći od svih svjedoka.

O ljudi, Allah, Uzvišeni, zna šta govorite, i zna za svaki šapat i tajne svake osobe. Zato, ''onaj ko se prihvati upute, za svoje dobro to čini, a onaj ko luta, na svoju štetu luta'' (K.17:16) Onaj ko je dao prisegu na vjernost dao ju je Allahu, jer ''Allahova ruka je iznad ruka njihovih!''(K.48:11)

O ljudi, bojte se Allaha i dajte prisegu na vjernost Aliju, emir el-mu'minin, Hasanu, Husejnu i Imamima – riječ dobra koja ostaje. Allah će uništiti one koji je prekrše, i biće milostiv prema onima koji je ispune. ''Onaj ko prekrši zakletvu kriši je na svoju štetu.'' (K.48:11)    

O ljudi, ponovite ono što sam vam rekao, čestitajte Aliju na dobivenom autoritetu nad vjernicima, i recite: ''Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti.'' (K.2:286) i recite: '' Hvaljen neka je Allah, koji nas je na ovo uputio; i mi sigurno ne bismo upućeni bili da nas Allah nije uputio.'' (K. 7:44)

O ljudi, zaista je broj prednosti Alija b. Ebu Taliba kod Allaha, a koje je On pomenuo u Kur'anu, prevelik da bih ih mogao nabrojati u ovoj prilici, pa zato povjerujte onom ko vas poslije mene o njima obavijesti i s njima upozna.

O ljudi, onaj ko s pokori Allahu, Njegovom Poslaniku, i Aliju i Imamima koje sam pomenuo, ''zaista je velik uspjeh postigao.'' (K.33:72) 

O ljudi, oni koji požure u polaganju prisege na vjernost njemu, prihvate ga za svog vođu (velijj) i čestitaju mu na dobivenom autoritetu nad vjernicima – oni će uspješni biti ''u džennetima zadovoljstva.'' (K.10:10) O ljudi, izgovorite riječi zbog kojih će Allah biti zadovoljan vama, a ako budete odbili i vi i svi drugi na Zemlji, Allahu nećete ništa naškoditi.

Bože, oprosti vjernicima i vjernicama, i Svoju srdžbu spusti na nevjernike.

 

Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.''