Odakle riječ "šija"?

 

Rijec “sija”

 

Muslimani koji slijede Imame iz Poslanikove porodice (Ehlulbejt) poznati su kao Sije. Razlog za koristenje rijeci “sija” nije zelja za odvajanjem niti za stvaranjem razdora medju muslimanima. Oni je koriste jer se ona nalazi u Kur’anu, poslanik Muhammed s.a.v. ju je koristio, kao i prvi muslimani – mnogo prije nego su rijeci kao sto su suni ili salafi pocele da se koriste.

 

“Sija” u Kur’anu

 

Rijec “sija” moze znaciti “sljedbenik” i “pripadnik” odredjenoj grupi. Allah dz.s. spominje u Kur’anu da su neki Njegovi pravovjerni robovi bili “sije” Njegovih drugih pravovjernih robova: “I sigurno je Ibrahim bio njegov sija. (Kur’an 37:83) I on (Musa) udje u grad neopazen od stanovnika njegovih i u njemu zatece dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je bio njegov sija a drugi njegov neprijatelj, pa ga zovnu u pomoc njegov sija da mu pomogne protiv njegovog neprijatelja. (Kur’an 28:15)

Znaci, rijec “sija” je originalna rijec koju Allah dz.s. koristi u svojoj Knjizi i kojom naziva kako svoje najvaznije Poslanike tako i njihove sljedbenike. Ako je neko sija tj. sljedbenik najpravicnijih Bozijih robova, onda biti sija nije nista lose. U drugu ruku, ako je neko sljedbenik tiranina i grjesnika onda ga ceka sudbina jednaka njihovoj. Kur’an nam naznacuje da ce na Sudnjem danu ljudi dolaziti u grupama, svaka grupa predvodjena svojim liderom (imamom). Allah dz.s. kaze: A na dan kada pozovemo sve ljude s vodjom (imamom) njihovim. (Kur’an 17:71)

 

Iz Kur’ana takodjer saznajemo da ce na Sudnjem danu, sudbina sljedbenika svake grupe ovisiti o sudbini njihovih imama (podrazumijevajuci da su ih zaista vijerno slijedili). Allah dz.s. spominje dvije vrste imama: “A bili smo ih ucinili vodjama koji su pozivali u ono zbog cega se ide u vatru – a na Sudnjem danu niko im nece pomoci – i propratismo ih prokletstvom na ovom svijetu, a na onom svijetu bice od svakog dobra udaljeni.” (Kur’an 28:41-42)

Kur’an takodjer obavijestava da postoje Imami odredjeni od Allaha da budu vodje ljudskom rodu:

“I izmedju njih Mi smo vodje odredjivali i oni su, odazivajuci se zapovijedi Nasoj, na pravi put upucivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Nase cvrsto vjerovali.“ (Kur’an 32:24) Zaista, istinski sljedbenici (sije) ovih Imama ce na Sudnjem danu istinski uspjesni biti.

 

“Sija”u hadisu

 

U islamskoj historiji, rijec “sija” je bila posebno koristena da se njome nazovu bliski prijatelji hazreti Alija. Izraz “Alijeve sije” nije nesto sto je kasnije uvedeno! Prvi koji ju je koristio nije bio niko drugi do sam Poslanik islama. Kada je objavljen ajet: “A oni koji vjeruju i cine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja.”

(Kur’an 98:7), Poslanik s.a.v. je rekao hazreti Aliju: "Ovo se odnosi na tebe i na tvoje sije." Poslanik s.a.v. je jos rekao: “Kunem se Onim koji raspolaze mojim zivotom da ce ovaj covjek (hazreti Ali) i njegove sije biti bezbijedni na Sudnjem danu.” Ovi Poslanikovi hadisi se nalaze i u sljedecim sunijskim izvorima:

 

1. Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Cairo) vol. 6, p. 379

2. Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir Jami’ al-Bayan, (Cairo) vol. 33, p. 146

3. Ibn Asakir, Ta’rikh Dimashq, vol. 42, p. 333, p. 371

4. Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, dio 1, pp 246-247

 

Poslanik s.a.v. je na drugom mjestu rekao: “O Ali! (Na Sudnjem danu) ti i tvoje sije doci cete pred Allaha zadovoljni i On vama zadovoljan, i pred Njega ce doci vasi neprijatelji razjareni i vratova ukocenih.” Ovaj hadis se nalazi i u sljedecim knjigama sunijskih autora:

 

1. Ibn al-’Athir, al-Nihaya fi gharib al-hadith, (Beirut, 1399), vol. 4 p. 106

2. al-Tabarani, Mu’jam al-Kabir, vol 1 p 319

3. al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, vol. 9, number 14168

 

Opet, na drugom mjestu, Poslanik s.a.v. je rekao: “Raduj se, o Ali! Zaista ces ti i tvoje sije biti u Dzennetu.” Ovaj hadis se nalazi i u sljedecim “sunijskim” knjigama:

 

1. Ahmad Ibn Hanbal, Fadha’il al-Sahaba, (Beirut) vol. 2, p. 655

2. Abu Nu’aym al-Isbahani, Hilyatul Awliya, vol. 4, p. 329

3. al-Khatib al-Baghdadi , Tarikh Baghdad, (Beirut) vol. 12, p. 289

4. al-Tabarani, Mu’jam al-Kabir, vol. 1, p. 319

5. al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, vol. 10, pp. 21-22

6. Ibn ‘Asakir, Ta’rikh Dimashq, vol. 42, pp. 331-332

7. Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, p. 247

 

Zar je moguce da je Poslanik s.a.v. koristio rijec koju neki koriste da oznace sektu?

Da li je poslanik Ibrahim pripadao nekoj sekti? Sta reci za poslanika Nuha ili poslanika Musaa? Da je rijec “sija” bila koristena da se oznaci neka sekta ili raskol, Allah dz.s. je ne bi koristio da njome zove svoje najblize Poslanike, a niti bi poslanik Muhammad s.a.v. nazivao njome neke svoje ashabe.

Treba naglasiti cinjenicu da Poslanik s.a.v. nije nikad zelio da se muslimani podijele u grupe. On je jos za zivota trazio od svojih sljedbenika da slijede hazreti Alija kao njegovog zamjenika, i kao njegovog nasljednika i halifu poslije njegove smrti. Nazalost, broj onih koji su poslusali Poslanika s.a.v. u ovome bio je mali, i bili su poznati kao “Alijeve sije”. Bili su podvrgnuti svim vrstama diskriminacije i proganjanja, a njihova patnja je pocela odmah nakon Poslanikove smrti. Da su svi muslimani poslusali ono sto je Poslanik s.v.a. trazio ne bi postojala ni jedna sekta, mezheb ili skola u islamu, nego bi bio samo jedan cisti islam. U jednom hadisu, zabiljezenom i u nekim sunijskim izvorima, Poslanik s.a.v. kaze: “Uskoro poslije mene, nered i mrznja pojavit ce se medju vama. Kada se to desi, trazite Alija jer je on u stanju odvojiti istinu od lazi."

1. Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-’Ummal, (Multan) vol. 2 p. 612, number 32964

 

Vezano za kur’anski ajet ranije pomenut, cak i neki “sunijski” alimi prenose od imama Dzafera Sadika, sestog Imama iz Poslanikove porodice (Ehlulbejt), sljedece:

"Mi smo Allahovo uze o kojem Allah dz.s. govori u ajetu: “Svi se cvrsto Allahovog uzeta drzite i nikako se ne razjedinjujte!” (Kur’an 3:103)

2. al-Tha’labi, Tafsir al-Kabir, u komentaru ajeta 3:103

3. Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) dio. 11, sekcija 1, p. 233

Tako imamo da, ako Allah ne voli sektastvo, onda On ne voli one koji su se odvojili od Njegovog “uzeta” a voli one koji ga se cvrsto drze!

 

Prvi zakljucak:

 

Pokazali smo kako je rijec “sija” koristena u Kur’anu da se njome oznace sljedbenici najvaznijih Allahovih robova, a u Poslanikovim hadisima njome se oznacavaju sljedbenici imama Alija. Onaj ko slijedi vodju odredjenog od Allaha ne stvara razdor u vjeri jer se drzi “cvrstog Allahvog uzeta”, i takvim je obecan dzennet .