Vjerovanje kod šija i kod sunija

 

Ono što me je još više uvjerilo da su šije imamije grupa koja je spašena jeste i to da je njihovo vjerovanje lahko za prihvaćanje svakome ko ima razuma i zdravu moć rasuđivanja.

 

Za svako pitanje sam našao razumno i zadovoljavajuće objašnjenje kod jednog od Imama Ehli-bejta. U sljedećem poglavlju ću govoriti o nekim vjerovanjima, iz akaida, i onima koji su najvažniji kod obje grupe.

 

Pokušat ću pokaazati ono što je mene uvjerilo, a čitaocu ću ostaviti slobodu razmišljanja, izbora i kritike. Skrenuo sam pažnju da je osnovno vjerovanje za sve muslimane jedinstveno, a to je vjerovanje u Allaha, meleke, knjige i poslanike, ne prave razliku ni između jednog od poslanika, kao što se slažu da je Džehennem istina, da je Džennet istina i da će Allah, dž.š., proživiti one iz kabura i okupiti ih sve na Dan obračuna.

 

Kao što se svi slažu o Kur'anu i vjeruju da je njihov poslanik Muhammed, Božiji Poslanik, s.a.v.a., da je njihova kibla jedna. Ali razmimoilaženje se pojavilo u razumijevanju ovih vjerovanja i tada na pozornicu stupaju različite škole ilmu-lkelama, unutar njih opet različita mišljenja i pravci.