Pismo 107 (pitanje)

19. Rebiu-s-sani, 1330. godine po H.

 

Kada su govorili o punomoćju?

Kada su govorili o punomoćju datom Imamu?

Kada su se pozivali na nju?

Nismo to vidjeli osim na skupu majke vjernika što je ona porekla, kao što sam to ranije kazao.

Selam

- S – 

 


Pismo 108 (odgovor)

 22 Rebiu-s-sani, 1330. godine po H.

 

 

 Pozivanja na punomoćje

 

 

Da, spominjao ga je Emiru-l-mu'minin sa minbera, a što sam ti već citirao u 104. pismu. I svi koji bilježe hadis o kući na dan pozivanja familije,prenose da se oporuka odnosi na Alija, a.s. Već smo ga u 20. pismu naveli i u njemu se nalazi nedvosmislen i eksplicitan navod o tome da je oporučio njega i učinio ga svojim halifom.

 

Imam Ebu Muhammed El-Hasan, Poslanikov unuk, velikodostojnik džennetske mladeži, kada je ubijen Emiru-l-mu'minin upriličio je nezaboravan govor u kojem je rekao: (Bilježi ga Hakim u svome Sahihu-lmustedreku, 3/172.)

“A ja Vjerovjesnikov sin, a ja Opunomoćenikov sin.”

 (...وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي ...)

 

Imam Džafer Sadik, a.s., je rekao: “Ali je sa Resulullahom, s.a.v.a., prije poslanstva gledao svjetlost i slušao glas, i rekao mu je Poslanik: “Da nisam pečat vjerovjesnika ti bi bio sudionik u vjerovjesništvu. Pa iako nisi vjerovjesnik pa zaista si ti Vjerovjesnikov opunomoćenik i nasljednik.”

(Šarhe Nehdžu-l-belagati, Ibn Ebi Hadid, 3/254, pri kraju komentara govora El-Kasi'a. )

 

كان علي يرى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، قبل الرسالة الضوء، ويسمع الصوت )قال(: وقال له صلى اهلل

ا فإنك وصي نبي ووارثه

ً

ًكا في النبوة، فإن لم تكن نبي

عليه وآله وسلم: لوال أني خاتم األنبياء لكنت شري

 

Ovo značenje se prenosi neprekidnim lancem prenosilaca od svih Imama Ehli bejta, i ono kod njih i njihovih prijatelja spada u neophodne stvari, od vremena ashaba do dana današnjeg. 

Selman Farsi je govorio: “Čuo sam Resulullaha, s.a.v.a., da govori: “Zaista je moj opunomoćenik, i povjerenik, i najbolji čovjek kojeg ostavljam nakon sebe, koji će ispuniti moja obećanja i odužiti moj dug, Ali Ibn Ebi Talib.”

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: »إن وصيي، وموضع سري، وخير من أترك بعدي، ينجز عدتي،

ويقضي ديني، علي بن أبي طال

 

Ebu Ejub Ensari izvještava da je čuo Resulullaha, s.a.v.a., da govori hazreti Fatimi:

“Da li si znala da se Allah, dž.š., nadnio nad stanovnike zemlje i između njih je odabrao tvoga oca i učinio ga Vjerovjesnikom, zatim se nadnio drugi put i odabrao je tvoga muža, i meni je objavio pa sam te za njeg udao i uzeo ga za svoga opunomoćenika.”

نبيا ثم أطلع الثانية فاختار بعلك، فاوحى الي ً أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع على أهل األرض فاختار منهم أباك فبعثه ؛

ً فأنكحته واتخذته

وصيا

 

Burejde prenosi: “Čuo sam Resulullaha, s.a.v.a., da govori: “Svaki vjerovjesnik ima svoga opunomoćenika i nasljednika. I zaista je moj opunomoćenik i nasljednik Ali Ibn Ebi Talib.”

(Ovaj Burejdetov hadis, te hadis Ebu Ejuba Ensarija i Selmana Farsija koje smo naveli prije ovog hadisa, citirali smo u 68. pismu. )

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، يقول: »لكل نبي وصي ووارث، وان وصيي ووارثي عل بن أبي طالب

 

Kada bi prenosio od Imama Bakira, a.s., Džabir Ibn Jezid El-Džu'fi bi – kako stoji u njegovoj biografiji u Zehebijevom Mizanu – govorio: “Obavijestio me (حدثني وصي األوصياء) “.opunomoćenika Opunomoćenik Ummu-l-Hajr binti El-Hariš Barikijje, održala je izvanredan govor na Siffinu kojim je potakla Kufljane na rat protiv Muavije. Između ostalog ona je kazala:

“Dođite, Allah vam se smilovao pravednom Imamu, opunomoćeniku, pouzdanom, najvećem istinoljupcu...”

(Bilježi ga Imam Ebu El-Fadl Ahmed Ibn Ebi Tahir El-Bagdadi u knjizi Belagati-n-nisai', str. 41, lancem prenosilaca do Šu'bija.)

 (هلموا رحمكم اهلل الى االمام العادل، والوصي الوفي، والصديق األكبر)

 

Ovo je dio onog u čemu su prethodnici otvoreno govorili o Punomoćju u svojim govorima i obraćanjima. Ko istražuje njihova stanja, uvidjet će da su riječ (الوصي (opunomoćenik, koristili za Emiru-l-mu'minina, Alija, a.s.,poput primjene imena za značenje najodabranijeg od ljudi. Čak je autor Tadžu-l-'arusa, govoreći o korijenu riječi (الوصي (na 392. stranici u 10.svesku kazao: El-Vasijj poput ganijj, titula Alija, r.a.”

 (والوصي ـ كغني ـ: لقب علي رضي اهلل عنه)

 

Što se pak tiče onog što je o tome rečeno u njihovim stihovima, nemoguće je nabrojati ga u ovom pismu. Spomenut ćemo od toga onoliko što je dovoljno za našu intenciju.

Abdullah ibn Abbas Ibn Abdu-l-Mutallib je rekao:

وصي رسول اهلل من دون أهله * وفارسه إن قيل هل من منازل

Opunomoći Resulullah iz Ehla svoga...

 

Mugire Ibn El-Haris ibn Abdu-l-Mutallib u stihovima kojima bodri iračane na borbu protiv Muavije na Siffinu kaže:

ُّ وصي رسول اهلل قائدكم * وصهره وكتاب اهلل قد نشرا

هذا

Ovo je Resulullahov opunomoćenik...

 

(U nastavku pisma autor navodi još tridesetak primjera citirajući preko sedamdeset distiha izrečenih u različitim prilikama od različitih autoriteta.Zainteresirani istraživači mogu se obratiti originalnom tekstu na arapskom jeziku.) 

I tako dalje unedogled što ne može biti nabrojano poput ovih primjera.

Selam

- Š - 

Bosanski

Ove knjige su samo jedno skromno djelo. To je prica o putovanju i velikom otkricu, ali ne onom kao u tehnickim ili prirodnim naukama, nego otkricu u polju religije i filozofije. Posto je svaki pronalazak zasnovan, prvenstveno na zdravoj pameti i jasnom razumijevanju - po cemu se ljudi i razlikuju od drugih stvorenja - ove knjige su posvecene svakoj zdravoj pameti. Pameti koja stavlja istinu na provjeru i razlikuje je od zla koje lezi u zabludi.Pameti koja procjenjuje sve sto je receno po mjerilu pravde i uvijek daje prednost logici. Pameti koja poredi rijeci i kazivanja i posjeduje sposobnost da razlikuje izmedju logicnog i onog sto nije bas logicno - da razlikuje izmedju jasnog i zbunjujuceg.

 


Anglais

A call for good faith

O brothers, until when will this disagreement last? What are these enmities and hatred for? Allah, the One and Only, is the Lord of us all. Islam is our religion. The holy Qur'an is the Book of all of us. The Kaaba is our Qiblah. The master of the prophets and the last of the messengers Muhammad bin Abdullah is our Prophet. His sayings and doings are our Sunna. The daily five prayers, fasting Ramadan, zakat and hajj are our obligations.

The permissible things are the things that Allah and His Messenger have permitted and the impermissible things are the things that they have prohibited. The truth is what they have determined as the truth and the untruth is what they have rejected. The guardians of Allah and His Messenger are our guardians and the enemies of Allah and His Messenger are our enemies. The day of Resurrection will come no doubt and Allah will resurrect the dead from their graves

“..so that He rewards those who do evil, according to their deeds, and He rewards those, who do good, with what is best” (Qur’an 53:31).