Abdullah ibn Sebe mes realitetit dhe imagjinatës

E përktheu: Haxhi Selim Stafa (Allahu e mëshiroftë!)